Nợ xấu tăng mạnh 35%, “xén” bớt lợi nhuận Vietinbank chỉ còn 7.796 tỷ đồng

2018-10-31 10:17:44 admin

Trong 9 tháng qua, lợi nhuận thuần từ kinh doanh của Vietinbank đạt 15.926 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Song do ngân hàng phải trích tới 8.330 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn gần 7.596 tỷ đồng.


 

9 tháng đầu năm, LNTT của VietinBank đạt 7.596 tỷ đồng, kém hơn Techcombank

 

 

 Quy mô nợ xấu tăng mạnh lên 12.127 tỷ đồng, phát sinh chi phí dự phòng lớn đã làm giảm lợi nhuận của Vietinbank.

Lợi nhuận quý 3 sụt giảm

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 với các hoạt động kinh doanh chính vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo hợp nhất, trong quý 3/2018, Vietinbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ quý 3 năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi đạt 786,6 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 182 tỷ đồng lãi thuần cho ngân hàng trong quý 3.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 178 tỷ đồng, tăng 30% và nâng lãi thuần 9 tháng lên 391 tỷ đồng, tăng 24%.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lại bị lỗ 28,4 tỷ đồng (quý 3/2017 lỗ 151,5 tỷ đồng). Tính chung 9 tháng Vietinbank vẫn lãi 102 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư.

Lãi thuần từ hoạt động khác giảm nhẹ còn 543 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần là 120 tỷ đồng.

Trong quý 3, chi phí hoạt động của ngân hàng tiếp tục tăng lên mức 3.580 tỷ đồng và luỹ kế 9 tháng chi phí ở mức 10.699 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh quý 3 ghi nhận 5.707 tỷ đồng, song do chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến lên 3.378 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn 2.330 tỷ đồng, giảm 4% và lãi sau thuế 1.873 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng qua, mảng tín dụng – đầu tư (mảng cốt lõi) vẫn ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 21.947 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ là 1.986 tỷ đồng, còn lại các mảng chứng khoán, thu nhập khác, kinh doanh ngoại hối… đều tăng trưởng khả quan.

Luỹ kế lợi nhuận thuần từ kinh doanh 9 tháng của Vietinbank vẫn tăng trưởng 14,6%. Nhưng chi phí dự phòng tăng mạnh lên mức 8.330 tỷ đồng đã “xén” vào lợi nhuận của Vietinbank chỉ còn lại 7.596 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi sau thuế đạt gần 1.470 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2018, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.172.517 tỷ đồng, tăng 7,1% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 891.617 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với đầu năm nay. Huy động tiền gửi khách hàng ở mức 825.749 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Nguồn vốn chủ sở hữu của VietinBank đến cuối quý 3 tiếp tục tăng thêm 9,6% lên mức 69.915 tỷ đồng.

Bên cạnh dư nợ cho vay tăng khá cao, Vietinbank lâu nay vẫn duy trì quy mô mua bán chứng khoán rất lớn. Đến hết quý 3/2018, giá trị chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán là 124.180 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với hồi đầu năm. Ngân hàng đã giảm đáng kể số trích dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư từ mức 2.500 tỷ đồng xuống còn 503 tỷ đồng cuối kỳ.

Còn giá trị chứng khoán kinh doanh giảm gần một nửa chỉ còn 1.772 tỷ đồng và phải trích dự phòng giảm giá chứng khoán 72 tỷ đồng.

 

Nợ mất vốn hơn 8.739 tỷ đồng

Mặc dù các mảng kinh doanh chính của Vietinbank vẫn ghi nhận tăng trưởng ở mức hai con số song kết quả lợi nhuận lại tăng chững lại do ảnh hưởng từ chất lượng tín dụng kém hơn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018, chất lượng tín dụng của Vietinabank đang xấu đi đáng ngại với dư nợ xấu đến cuối tháng 9 lên tới 12.127 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,36% dư nợ cho vay. Trong khi cuối tháng 12/2017 ngân hàng mới chỉ có 9.011 tỷ đồng nợ xấu, chiếm tỷ lệ 1,13% dư nợ. Trong số này, nợ nhóm 5- có nguy cơ mất vốn tăng đột biến lên 8.739 tỷ đồng, chiếm tới 72% khối nợ xấu trên sổ sách.

Do nợ xấu bất ngờ “phình” to nên Vietinbank đã phải tốn thêm chi phí trích lập dự phòng rủi ro, khiến cho con số lợi nhuận kinh doanh không có tăng trưởng cao như một số nhà băng lớn khác. Cụ thể, tại ngày 30/9/2019, Vietinbank ghi nhận trích tổng dự phòng rủi ro tới 15.818 tỷ đồng, tăng gần 70% so với số trích lập ở thời điểm 30/9/2017.

Theo báo cáo, trong vòng 1 năm qua Vietinbank đã sử dụng 1.131 tỷ đồng từ nguồn dự phòng rủi ro tín dụng tại thời điểm 30/9/2017 và đến cuối quý 3, sử dụng 254,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng này.

Thu Hằng