Bắc Giang tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới

2019-09-19 16:01:42 admin

Sau 10 năm triển khai, tỉnh Bắc Giang có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt nhiều mục tiêu đề ra.


Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Đây là sự nỗ lực rất lớn với một tỉnh trung du miền núi, còn nhiều khó khăn như Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay, địa phương có hơn 100 xã đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, đạt mức 38 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2010.

Trải qua gần 10 năm xây dựng, nhận thức của đa số người dân về chương trình NTM ngày càng sâu sắc. Người dân được phát huy vai trò chủ thể, chủ động tham gia đóng góp ngày công, tiền của làm công trình công cộng. Qua đó, góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn.

Tuy nhiên, xây dựng NTM tại Bắc Giang vẫn còn một số hạn chế. Đó là kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương còn chênh lệch. Bình quân tiêu chí tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn thấp hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh. Vấn đề rác thải nông thôn tồn lưu, chưa được giải quyết triệt để. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn phân tán, manh mún nhỏ lẻ.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khẳng định, giai đoạn tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình với quan điểm "Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc".

Cụ thể, năm 2020 có thêm huyện Tân Yên và 19 xã đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên 40 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, có thêm huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa đạt chuẩn huyện NTM. Đồng thờ, các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên… tiếp tục phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Nhiều sản phẩm truyền thống của Bắc Giang phát triển thành quy mô hàng hóa, có thương hiệu.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang đã hoàn thành chỉ tiêu tổng thể ở mức cao, gấp đôi so với địa phương trong khu vực.

Để đạt được kết quả đó, Bắc Giang đã chăm lo SXNN bằng việc đổi mới tổ chức sản xuất. Nhiều sản phẩm truyền thống của Bắc Giang đã chuyển sang quy mô hàng hóa, có thương hiệu như: Vải thiều, gà đồi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, thời gian tới, Bắc Giang cần tiếp tục duy trì kết quả đạt được. Đồng thời xác định rõ mục tiêu, kế hoạch thực hiện trong các nghị quyết của nhiệm kỳ tới. Sao cho xây dựng nông thôn đặc trưng, nông nghiệp trù phú và người nông dân nâng cao vị thế.

 

 

Theo KẾ TOẠI/Báo Nông Nghiệp