Ban Bí thư ra Chỉ thị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2019-03-09 20:35:40 admin

Mới đây, Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã được Ban Bí thư ban hành.


Tại Chỉ thị số 30-CT/TW này, Ban Bí thư chỉ đạo:

Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa; Khắc phục ngay khoảng trống trong quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tất cả các cấp, các ngành và các địa phương; Công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

ban bi thu ra chi thi bao ve quyen loi nguoi tieu dung
Ảnh minh họa

Hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng… nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng yếu thế. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

 

Theo Khổng Vũ

TBCKVN