Bất thường cổ phiếu Công ty CP Mai Linh Miền Bắc

2017-11-08 22:16:58 admin

Trong khi vụ việc còn đang được Tòa án giải quyết, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà số cổ phiếu có liên quan lại được lưu ký và giao dịch trên sàn UpcCOM với mã chứng khoán “MLN”.0


Cổ đông sở hữu 14.375.628 cổ phiếu có “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” số MLHN002002 và hiện đang khởi kiện Công ty Mai Linh Miền Bắc ra Tòa, vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý Vụ án kinh doanh thương mại số 15/2016/TLST-KDTM ngày 26/5/2016 về việc “tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty” để đòi cổ tức

Thông báo thụ lý vụ án của của Tòa án. 

Để tìm hiểu rõ vấn đề bất thường tại sao cổ đông lớn của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đang là ông N.X.D đang sở hữu tới: 14.375.628 cổ phiếu (nếu gộp cả số cổ phiếu bằng cổ tức mà cổ đông này đang đòi thì cổ đông này có thể sở hữu đến: 15.525.678 cổ phiếuchiếm khoảng gần 32% cổ phiếu lưu hành của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc) lại không có tên trong danh sách cổ đông lớn của Công ty này, số cổ phiếu này lại được ghi nhận vào các cổ đông là Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh và ông Hồ Huy (pv) như bảng dưới đây:

Danh sách cổ đông lớn của Mai Linh Miền Bắc.

Danh sách cổ đông lớn của Mai Linh Miền Bắc.

Có lẽ khá lạ khi số cổ phiếu của cổ đông lớn là ông N.X.D lại được ghi nhận vào tên của “người” khác? Tại sao cổ đông đang khởi kiện Công ty CP Mai Linh Miền Bắc lại bị mất số cổ phiếu của mình khi Công ty thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán và cổ phiếu này lại được đưa vào giao dịch trên sàn UpCOM? Câu hỏi này có lẽ cần phải được gửi tới Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bởi không phải họ không biết việc tranh chấp trên đã được chính UBCK Nhà nước trả lời liên quan đến số cổ phiếu đang thuộc quyền sở hữu của ông N. X. D và đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết bằng công văn số: 4686/UBCC-TT ngày 18/7/2016; 

Công văn số: 4686/UBCC-TT ngày 18/7/2016.

Liệu có bất thường nào đó trong việc Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong quá trình giám sát công ty đại chúng đã biết việc rất rõ ông N.X.D, cổ đông lớn của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và cũng biết vụ việc tranh chấp giữa ông N. X. D và Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết nhưng vẫn “tiếp tay” cho lãnh đạo Công ty CP Mai Linh Miền Bắc tiến hành “đổi trắng thay đen” khi gạt bỏ cổ đông N.X.D và ghi nhận số cổ phiếu đang sở hữu cho cổ đông khác của công ty là Công ty CP Tập đoàn Mai Linh và ông Hồ Huy (PV) khi chấp nhận cho phép lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu “MLN” trên sàn UpCOM bằng văn bản số: 545/QĐ-SGDCKHN ngày 21/7/2017:

Như vậy, nếu số cổ phiếu của ông N.X.D đang được lãnh đạo Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hợp thức hóa niêm yết và giao dịch trên sàn UpCOM mà “bị” giao dịch chuyển nhượng cho người khác thì hậu quả pháp lý sẽ cực kỳ phức tạp và vụ việc bất thường này sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin đến Quý độc giả trong các kỳ tiếp theo.

P.V

(Theo Thương Trường)

Tags