Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố 10 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

2017-12-05 15:03:18 admin

Bắt đầu từ tháng 11/2017, người dân và doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực thủy sản và bảo vệ thực vật đã có thể thực hiện thủ tục hoàn toàn qua mạng internet.


Nhiều TTHC về Bảo vệ thực vật sẽ thực hiện hoàn toàn trên mạng - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

10 TTHC đã hoàn thiện đến cấp độ 4 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) công khai trên trang dịch vụ công trực tuyến bao gồm:

1.      Thủ tục đăng ký cấp lại thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.

2.      Thủy tục đăng ký cấp đổi thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.

3.      Thủ tục đăng ký thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.

4.      Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thuốc BVTV đối với trường hợp đổi tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng...

5.      Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thuốc BVTV đối với trường hợp mất, sai sót, hư hỏng.

6.      Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thuốc BVTV đối với trường hợp thay đổi nhà sản xuất.

7.      Đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

8.      Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật.

9.      Giấy đăng ký kiểm tra thẩm định, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở xuất khẩu thủy sản.

10.  Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực Thủy sản có 4/10 TTHC của Bộ NN&PTNT đã thực hiện hoàn toàn trên mạng. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cũng cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2017, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 142.262 hồ sơ. Trong đó, Bộ đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử  135.034  hồ sơ và đang tiếp tục xử lý 7.228  hồ sơ.  

Bộ cũng mới triển khai xây dựng 2 TTHC tại Cục Thú y và hoàn thành đào tạo tập huấn 1 TTHC của Tổng cục thủy sản. Tới đây, Bộ NN&PTNT sẽ tập huấn sử dụng phần mềm thực hiện 1 TTHC tại Cục Bảo vệ thực vật, nâng cấp 1 phần mềm thực hiện TTHC theo Nghị định mới về cấp phép nhập khẩu phân bón.

 

Đỗ Hương/Chinhphu.vn