Bố Trạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

2018-10-02 09:40:03 admin

DN&TH; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập H.Bố Trạch chính thức phát động Tuần lễ hưởng ừng học tập suốt đời năm 2018, kéo dài từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.


Theo đó, sáng 01/10 tại trường tiểu học số 1 Phúc Trạch, UBND huyện Bố Trạch đã phối hợp với UBND xã Phúc Trạch và trường TH số 1 Phúc Trạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Thực hiện Công văn 121/CV-BCĐ ngày 14/9/2018 của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”. Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện Bố Trạch về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Với chủ đề” “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”, các hoạt động năm nay hướng tới nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Tại buổi lễ các phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện, phòng,… cũng nhấn mạnh về chủ đề phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng là hoạt động có hiệu quả nhất để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Các trường học trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh hơn nữa văn hóa đọc trong nhà trường, đầu tư xây dựng thư viện trường học và tổ chức các hoạt động thư viện ngày càng hiệu quả.

Cùng với đó năm học 2018 – 2019, phòng GD-ĐT đã phát động phong trào đọc và quyên góp ủng hộ tủ sách cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Những hoạt động được phát động tại buổi lễ cũng nhằm cụ thể hóa tinh thần Công văn 121/CV-BCĐ ngày 14/9/2018 của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Đây cũng là những giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” theo tinh thần của Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương.

 

Phạm Trung