BR-VT: Hơn 1.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2018-10-29 15:19:59 admin

Hầu hết các dự án nông nghiệp ƯDCNC trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, tỷ lệ ứng dụng công nghệ còn thấp, mới chỉ từng phần.


06-22-31_nh_tin_2810
Mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao

Theo Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT, sau 1 năm triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC), đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 33 tổ chức, cá nhân đã đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ƯDCNC với diện tích sản xuất 1.047ha trên các sản phẩm rau các loại, dưa lưới, bưởi da xanh, chuối, nho ăn lá… Sản lượng ước đạt 23.582 tấn/năm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 87 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm đầu tư ƯDCNC, chiếm 37,16% trên tổng đàn gia cầm và 53,24% trên tổng đàn heo. Lĩnh vực thủy sản có 15 cơ sở nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ƯDCNC. Giá trị sản xuất nông nghiệp ƯDCNC hiện chiếm 21,5% trên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, hầu hết các dự án nông nghiệp ƯDCNC trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, tỷ lệ ứng dụng công nghệ còn thấp, mới chỉ từng phần. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phát triển nông nghiệp ƯDCNC còn hạn chế và nguồn nhân lực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, cho đến nay, quỹ đất để phát triển nông nghiệp ƯDCNC vẫn còn hạn hẹp, việc thu hồi đất để ƯDCNC trong sản xuất nông nghiệp còn chậm.

 
 
 
 
MINH SÁNG
Báo NN