Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông

2019-04-30 20:10:22 admin

Ngày 30.4.1975, người dân thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và cả nước nô nức đổ ra đường chào mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc – Nam sum họp một nhà.


Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
11h30 phút ngày 30.4.1975, lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam được kéo lên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Nhân dân Sài Gòn kéo đến chào mừng quân giải phóng ngày 30.4.1975. Ảnh tư liệu
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Nhân dân đổ ra xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa đón các chiến sĩ giải phóng ngày 30.4.1975. Ảnh tư liệu
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Các chiến sĩ hải quân kể chuyện chiến đấu cho sinh viên, thanh niên Sài Gòn ngày 30.4.1975.
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Nam nữ thanh niên Sài Gòn chào đón các chiến sĩ tự vệ vào giải phóng thành phố.
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Nhân dân Sài Gòn ra đường đón quân giải phóng.
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Sau khi nghe tin Sài Gòn giải phóng, hàng chục vạn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã đổ ra đường reo hò tuần hành mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc, ngày 30.4.1975.
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng vui mừng gặp nhau tại Sài Gòn sau ngày giải phóng.
Cảm xúc vỡ òa ngày Sài Gòn giải phóng, thống nhất non sông năm xưa
Quang cảnh chung cuộc mít-tinh chào mừng Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn, ngày 7.5.1975. Ảnh tư liệu.

 

 

T/H