Cần nhiều giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

2018-11-13 11:40:05 Trưởng Ban

Sáng ngày 13/11, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan đã tổ chức “Hội nghị đối thoại về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” nhằm bàn về các vấn đề trách nhiệm xã hội của Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một vấn đề mới mà trong thời gian tới cần phải triển khai, không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà cả các doanh nghiệp. Trong bối cảnh của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và buộc doanh nghiệp phải nhìn nhận vấn đề này. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thực chất là việc doanh nghiệp cân bằng được kinh tế, môi trường và các vấn đề xã hội.”

Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự- kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Tại Việt Nam, trách nhiệm xã hội đã được nhận thức và bước đầu được thực hiện, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. TS Lê Đăng Doanh, Thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên hợp quốc nhận định: “Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã được hình thành và hoạt động, có đóng góp thiết thực như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành nghề như Dệt may, Xuất khẩu Thủy sản, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính... Nhiều tổ chức đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, vận động thực hiện các tiêu chuẩn và quy định của trách nhiệm xã hội, nhất là đối với người lao động và người tiêu dùng. Song, do thiếu cơ sở pháp lý cần thiết nên sự đóng góp đó còn hạn chế. Bản thân các hiệp hội đó còn cần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả thiết thực đối với hội viên.”

TS Lê Đăng Doanh nêu ra một số vấn đề trong thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ra đời nhằm định hướng, kiểm soát và điều chỉnh những hành vi kinh doanh của chủ thể doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho xã hội phát triển bền vững hơn. Nhưng tại Việt Nam, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đưa ra những hạn chế mà Việt Nam mắc phải như: một bộ phận doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp còn thiếu trách nhiệm với nhà nước và người lao động, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng nhái gây tổn hại người tiêu dùng...

Nắm được thực tế đó, tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: cần có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cần tuyên truyền, giáo dục cho các doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội, cần có thêm hành lang pháp lý bắt buộc các doanh nghiệp thực thi trách nhiệm xã hội, cần tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội...

Hoàng Vân