Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư

2017-11-08 22:16:58 admin

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 6-10 đã thảo luận và bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng.


 
  • Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

  • Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

  •  
  • Cảnh cáo, thôi chức ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng

Ngày 6-10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp buổi sáng.

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư - Ảnh 1.

Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng (khoá XI, XII), nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1-2013, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 1-2015, được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt động.

Ngày 8-9-2015, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 1974-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 26-2-2016, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 22-QĐNS/TW bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957 tại Thanh Chương, Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Thắng có học hàm Phó Giáo sư rồi Giáo sư, học vị: Tiến sĩ kinh tế.

Ông khởi nghiệp là cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế học thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Sau 3 năm nhập ngũ, ông về làm cán bộ nghiên cứu Ban Kinh tế thế giới của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Sau đó, ông đến LB Nga làm nghiên cứu sinh tại Viện MEMO thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga trong hơn 5 năm, rồi làm cộng tác viên khoa học cho Viện này trong 3 năm.

Về nước (1995), ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ 2011, ông làm Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Tháng 4-2016, ông thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

 
 
Theo Báo NLĐ

D.Ngọc - V.Duẩn

Tags