Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu có được thực hiện thủ tục NK giấy phế liệu?

2018-10-23 08:40:32 admin

Theo Cục Hải quan Long An, gần đây, khi xem xét, thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam đối với mặt hàng giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại cảng quốc tế Long An tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc.


Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bến Lức, Cục Hải quan Long An. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Thủ tục kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường, kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu nhập khẩu để thông quan được thực hiện tại cơ quan hải quan cửa khẩu nhập”.

Chi cục Hải quan Bến Lức trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 168/TCHQ-TCCB ngày 15/03/1999 của Tổng cục Hải quan, đây là “Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu”. 

Cục Hải quan tỉnh Long An đã giao Chi cục Hải quan Bến Lức thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh phát sinh tại cảng quốc tế Long An - là cảng biển được Cục Hàng hải Việt Nam công bố theo Quyết định số 1453/QĐ-CHHVN  ngày 30/9/2016.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Chi cục Hải quan Bến Lức có được thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng Giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phát sinh tại cảng này hay không.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 33 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Hải quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu có thẩm quyền điều tra, khởi tố theo quy định. 

Như vậy, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng quốc tế Long An, nếu có phát sinh các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu,... thuộc đối tượng phải điều tra, khởi tố thì việc điều tra, khởi tố này được thực hiện như thế nào.

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Long An cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn. 

 

 

Nguyễn Huế
Báo HQ