Chính phủ cam kết, doanh nghiệp hành động

2019-05-03 09:24:02 admin

DN&TH; Đại diện Chính phủ và hơn 2.500 DN, cùng hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý có mặt tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, để bàn về những vấn đề then chốt của nền kinh tế: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng; là khu vực năng động góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ, bền vững.


Khu vực kinh tế tư nhân đang chiếm khoảng 40 - 43% GDP cả nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động. Song khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn chưa phát huy hết được tiềm năng của mình, DN tư nhân của Việt Nam còn nhỏ, thiếu bền vững, chưa có kinh nghiệm ở thị trường quốc tế…

Tại diễn đàn lần này, hàng loạt hiến kế quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế được mổ xẻ, thảo luận cởi mở giữa đại diện Chính phủ và khối tư nhân nhằm đưa ra hướng giải quyết cho từng vấn đề nóng: Du lịch, Kinh tế số, tận dụng cơ hội từ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP, Vốn - Tài chính, Nông nghiệp, Khởi nghiệp để kinh tế tư nhân bứt phá.

Chính phủ đang điều hành nền kinh tế với tinh thần kiến tạo và hành động. Mục tiêu xuyên suốt là tạo dựng môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi với lạm phát thấp, tỷ giá - lãi suất ổn định; là không để nền kinh tế dựa mãi vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mà phải dựa vào nội lực là khối kinh tế tư nhân… Nhưng để khai thác những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đang có hiện nay nhằm xây dựng một lực lượng kinh tế tư nhân hùng mạnh hơn, quy mô hơn cần những bước đi dài, đòi hỏi nỗ lực cả ở hai phía là Chính phủ và DN.

Theo đó, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần này, Chính phủ cam kết sẽ đổi mới chính sách đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của DN, các địa phương cũng lắng nghe với tinh thần cầu thị cùng Chính phủ kiến tạo, hành động. Người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Xóa bỏ mọi điểm nghẽn, rào cản, mọi định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, đúng hướng".

Cùng với quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân, diễn đàn lần này mang một thông điệp rất lớn, đó là cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Thời cơ mới, vận hội mới cho các DN tư nhân đang đến. Khu vực tư nhân Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh để gánh vác sứ mệnh là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước. Để những mục tiêu khát vọng tới năm 2030, GDP bình quân đầu người tính theo giá tương đương phải đạt ít nhất 18.000 USD, trên 50% dân số Việt Nam sống ở đô thị, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP ở mức hơn 90% và đóng góp hơn 70% việc làm. Còn tới năm 2045, Việt Nam phải trở thành một quốc gia phồn vinh, hạnh phúc, gia nhập nhóm các quốc gia thu nhập cao, nơi người dân có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới.

Hành trình biến khát vọng thành hiện thực còn xa đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của cả Chính phủ và DN. Cả xã hội đang dõi theo từng bước đi, sự lớn mạnh của khối kinh tế tư nhân mà tỷ trọng đóng góp cho GDP chính là thước đo quan trọng nhất.

 

 

 

T.H