Công bố báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Chế biến chế tạo của Việt Nam”

2019-04-27 12:18:00 admin

DNTH: Tại Hà Nội, Hội thảo Công bố báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Chế biến chế tạo của Việt Nam” do Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Khoa học Xã hội hàn lâm Việt Nam tổ chức.


Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, (Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa Học Xã hội Việt Nam) phát biểu Hội thảo.

Theo báo cáo, chỉ số cạnh trạnh công nghiệp, xuất khẩu công nghiệp chế tạo và chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) của Việt Nam trong những năm gần đây đã liên tục được cải thiện so với các nước trong khu vực. Trong một số chỉ tiêu (như tỉ lệ giá trị gia tăng trên giá trị đầu ra hoặc doanh thu và (RCA) Việt Nam vượt trội hơn Ấn Độ và Bangladesh.

Trong các chỉ số hiệu suất công nghiệp chế biến, chế tạo khác, đặc biệt là năng suất lao động, Việt Nam tụt lại sau các nước so sánh. Năng suất Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia, 1/3 của Indonesia, và Philippines, 1/2 của Ấn Độ và Thái Lan, và chỉ bằng khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2015.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa Học Xã hội Việt Nam cho biết: “Với thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 3.000 đô la Mỹ vào năm 2020 thì theo phương pháp luận của Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam đã qua giai đoạn có tăng trưởng chủ yếu dựa vào gia tăng các yếu tố đầu vào mà bắt đầu chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào hiệu quả năng suất”.

Theo báo cáo, Việt Nam cần chuyển trọng tâm thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng và gia tăng liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp FDI, đồng thời phát triển hệ sinh thái, chuyển dịch lên các mức cao hơn trong các chuỗi giá trị địa phương và toàn cầu.

Nam Lê

          

 

           

 

       

Tags