Cục Thuế Hà Nội: 'Bêu tên' 441 doanh nghiệp nợ thuế

2019-11-12 16:13:27 admin

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu với 1.976 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ hơn 2.615 tỷ đồng. Đồng thời, công khai lại với 572 đơn vị, tổng số tiền nợ hơn 4.542 tỷ đồng


Mới đây, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 441 đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ gần 105,8 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.    

Theo đó, Công ty Cổ phần bất động sản Thăng Long đứng đầu danh sách nợ thuế, phí với số nợ hơn 2,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019. Theo Cục Thuế Hà Nội, từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/11/2019, Công ty này mới chỉ nộp 238 triệu đồng tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế). Tiếp theo là Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Việt nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngoài ra, có 3 đơn vị nợ hơn 7,5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Trong đó, Công ty Cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực 1 nợ nhiều nhất, lên tới hơn 6,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng công khai lại 78 đơn vị nợ hơn 61,5 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018). Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại – Vinawaco 25, nợ hơn 12,8 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu với 1.976 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ hơn 2.615 tỷ đồng.

Đồng thời, công khai lại với 572 đơn vị, tổng số tiền nợ hơn 4.542 tỷ đồng. Tổng cộng đã đăng công khai 2.548 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ hơn 7.157 tỷ đồng.

Theo Ngọc Linh/THCL

https://thuonghieucongluan.com.vn/cuc-thue-ha-noi-beu-ten-441-doanh-nghiep-no-thue-a83376.html