Cùng thảo luận: Vấn đề nóng nhất của nền kinh tế Việt Nam

2019-05-02 11:57:27 admin

DNTH: Sáng ngày 2/5/2019 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương đồng chủ trì, Ban nghiên cứu phát triền kinh tế tư nhân (Ban IV), Báo điển tử VnExpress và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức.


Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khóa VII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính Phủ”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sáng nay Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương đồng chủ trì và tổ chức 06 Hội thảo chuyên đề, Tọa đàm chuyên đề, hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghiệp, Kinh tế số, Du lịch, Tài chính, Talkshow.

Diễn đàn được tổ chức để đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Đảng và Nghị quyết 98-NQ/CP năm 2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, triển khai quy chế phối hợp công tác của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương. Bên cạnh đó, quảng bá về các thành tựu phát triển và những đóng góp của kinh tế tư nhân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn đàn cũng tạo cơ hội cho các cơ quan, tổ chức và doanh nhân trong cả nước được đề xuất ý kiến, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kinh tế tư nhân phát triển hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN. Đồng thời, diễn đàn cũng là dịp để các doanh nhân tư nhân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tại đây, các vấn đề kinh tế vĩ mô sẽ được mổ xẻ, cùng đối thoại chính sách công tư cởi mở giữa đại diện Chính phủ và khối tư nhân. Nhiều hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ được thảo luận, phân tích, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện khung chính sách thúc đẩy sự phát triển của khu vực này sắp tới.

 Với sự tham gia của gần 50 Uỷ viên Trung ương Đảng, hơn 3000 chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, Diễn đàn được kỳ vọng mang tới nhiều hiến kế quan trọng.

Nam Lê

Tags