Cựu TGĐ SABECO “trượt” tín nhiệm tại VINATABA, vì sao?

2019-03-26 09:09:10 admin

Theo chỉ đạo của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công thương, Tổng công ty thuốc lá Việt nam (Vinataba) đã tổ chức cuộc họp lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với ông Nguyễn Thành Nam cho chức danh TGĐ Vinataba. Kết quả quả phiếu tín nhiệm đối với ông Nam là rất thấp, điều này đúng như nhận định của nhiều cán bộ hưu trí từng nhiều năm trong ngành thuốc lá Việt Nam.


Cựu TGĐ SABECO “trượt” tín nhiệm tại VINATABA, vì sao?

Hiện nay, vị trí TGĐ- Vinataba vẫn đang bỏ trống sau khi ông Trần Sơn Châu - Tổng giám đốc - đột ngột qua đời. Hiện nay ông Đặng Xuân Phương, Phó TGĐ được giao nhiệm vụ phụ trách Ban TGĐ.

Trước đó, ngày 20/07/2018 ban cán sự đảng (Bộ Công thương) ra Thông báo số 20 “thống nhất” với các nội dung trong tờ trình 3113/TCCB-CBCC ngày 19/07/2018 tiến hành quy trình điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Vinataba và giới thiệu để Hội đồng thành viên Vinataba bổ nhiệm chức danh TGĐ từ ngày 1/10/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 10/11/2018, Vinataba đã được Bộ Công Thương bàn giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp . Cho nên trong một văn bản vào cuối năm 2018, Bộ Công Thương đã đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tiếp quản và chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Vinataba đối với ông Nguyễn Thành Nam.

Mới đây, ngày 05/03/2019 Ban chấp hành đảng ủy Vinataba họp với 34 ủy viên BCH để lấy phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh TGĐ vinataba đối với ông Nguyễn Thành Nam. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp thăm dò cho thấy, ông Nam chỉ đạt 8,8% (3/34 phiếu tín nhiệm)

Theo một số cán bộ nhiều năm công tác tại Vinataba (nay đã nghỉ hưu), lý do mà ông Nam có phiếu tín nhiệm thấp chưa từng có là do ông Nam không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm TGĐ vinataba đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 97/2015 về việc “bổ nhiệm TGĐ doanh nghiệp nhà nước”.

Cụ thể, tại mục 9, Điều 100- Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TGĐ doanh nghiệp nhà nước” thì ngoài những yêu cầu chung thì còn phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại “Điều lệ công ty”. Trong khi đó, điều lệ của Vinataba (do chính Bộ Công thương phê duyệt) nêu rõ: “TGĐ phải là người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Vinantaba”

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Thành Nam vẫn đang là Chủ tịch HĐQT của hai doanh nghiệp là Cty CP bia Sài gòn miền Tây và Cty Cp bia Sài gòn Lâm Đồng. ông Nam cũng chưa phải công chức, viên chức của Bộ Công thương và cũng chưa từng quản lý điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá.

 Còn tại website của Vinataba, ông Nguyễn Thành Nam vẫn chưa có tên trong Hội đồng thành viên của Vinataba cũng như Ban Tổng giám đốc đơn vị này.

Mặc dù, đây mới chỉ là quy trình “thăm dò” và chưa phải là quy trình thực hiện bổ nhiệm cán bộ theo quy định nhưng những “động thái” nêu trên của Bộ công thương và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy các cơ quan này đã giới thiệu cán bộ không đủ tiêu chuẩn về làm TGĐ một doanh nghiệp nhà nước đặc thù như Vinataba là một việc làm hết sức khó hiểu.

Hòa Bình/giaoducthoidai.vn

Tags