Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành công tốt đẹp

2020-07-30 09:43:02 Phóng Viên

DNTH: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/7/2020, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 9.390 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.


Với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng và sức mạnh toàn dân; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng huyện Thường Tín giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận tại hội trường và thảo luận ở tổ Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa XXIV gồm 41 đồng chí, với số phiếu tập trung cao. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXIII tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ khoá XXIV; bầu đồng chí Kiều Xuân Huy, đồng chí Tạ Hữu Thọ giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 07 ủy viên, đồng chí Phạm Tiến Dũng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII gồm 10 đại biểu chính thức (trong đó có 01 đại biểu đương nhiên và 09 đại biểu được bầu tại Đại hội).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó khẳng định sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, quyết tâm nỗ lực phấn đấu đến năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến năm 2030, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế bền vững; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.

                                                                                                                                    Ngô Truyền

Tags