Dấu ấn xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân huyện Mộc Châu

2019-10-06 20:44:36 admin

Ông Lường Văn Quynh, Chủ tịch Hội nông dân Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội nông dân huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào "Hội viên nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới".


Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Đồng thời, Hội nông dân huyện Mộc Châu lên kế hoạch xây dựng chương trình hành động, thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cấp hội ở cơ sở.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của Hội, nhiều năm qua các hội viên nông dân đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến 100% hội viên về mục đích, nội dung, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương về XDNTM thông qua tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ hội thông qua hàng trăm cuộc tuyên truyền với hơn 8.120 lượt hội viên tham dự. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trong các cuộc họp bản về chuyên đề XDNTM.

dau an xay dung nong thon moi cua hoi nong dan huyen moc chau hinh anh 1

 Các hội viên nông dân huyện Mộc Châu tham gia góp ngày công, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Lường Văn Quynh, Chủ tịch Hội nông dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho hay: Để các hội viên hiểu rõ những tiêu chí về nông thôn mới, chúng tôi đã biên soạn tài liệu tuyên truyền XDNTM ngắn gọn, dễ nhớ đưa vào nội dung sinh hoạt hàng quý để hội viên các cơ sở thực hiện hiệu quả. Trong đó, cuộc vận động “Hội viên nông dân Mộc Châu góp ngày công xây dựng nông thôn mới” được xác định là nội dung trọng tâm, sát thực với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

dau an xay dung nong thon moi cua hoi nong dan huyen moc chau hinh anh 2

Nhiều hội viên nông dân huyện Mộc Châu đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Hội nông dân huyện Mộc Châu thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, phát động nhiều phong trào thi đua góp phần củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung phương thức hoạt động, động viên hội viên tham gia XDNTM. Hội cũng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

dau an xay dung nong thon moi cua hoi nong dan huyen moc chau hinh anh 3

Các cấp Hội nông dân huyện Mộc Châu luôn lồng ghép công tác tuyên truyền nông thôn mới vào các cuộc họp bản, họp chi hội nông dân. Qua đó để hội viên nắm rõ được các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước trong XDNTM.

“Thời gian qua, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã chú trọng thực hiện các nội dung chi tiết, cụ thể và thiết thực. Hàng nghìn hội viên tham gia góp ngày công nạo vét kênh mương, dọn dẹp đường bản ngõ xóm, hiến đất làm đường giao thông nông thôn...

Hội viên nông dân phối hợp với hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên trong huyện đã thực hiện thành việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng lao động, vệ sinh, quét dọn, phát quang bụi rậm được 230,70 km đường; thu gom xử lý hàng chục tấn rác thải đúng nơi quy định; khơi thông, nạo vét được 112.700 m cống rãnh, kênh mương, thu hút hàng nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia”- Ông Đinh Văn Hoan, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thông tin thêm.

dau an xay dung nong thon moi cua hoi nong dan huyen moc chau hinh anh 4

Tại các cơ sở, các hội viên đã tích cực dọn dẹp đường nội bản, trồng hoa dâm bụt làm bờ rào.

Đặc biệt từ cuối năm 2018 đến nay, Hội đã phát động phong trào quét dọn đường ngõ xóm trên 15/15 xã, thị trấn. Phong trào được xây dựng với đa dạng các hoạt động, như: Đoạn đường hội nông dân tự quản về hàng rào xanh, đường nở hoa; đoạn đường ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp; đoạn đường hội viên nông dân tự quản về vệ sinh môi trường... Những con đường hoa rực rỡ tạo nên cảnh quan, môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong chương trình XDNTM. 

dau an xay dung nong thon moi cua hoi nong dan huyen moc chau hinh anh 5

Ngoài vận động tuyên truyền hội viên chung tay XDNTM, Hội nông dân huyện Mộc Châu còn chú trọng hướng dẫn hội viên phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, để nâng cao nguồn thu nhập.

Ông Lường Văn Quynh, Chủ tịch Hội nông dân huyện Mộc Châu, cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và hội viên nông dân hiến đất, góp ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông, nhà văn hóa là 1 trong những nội dung quan trọng trong XDNTM được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Những năm vừa qua các hội viên luôn tham gia hoạt động tích cực, chúng tôi đã vận động gần 100 hội viên hiến đất, góp 16.500 ngày công lao động và tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ, hoa màu để xây dựng, mở rộng đường giao thông tại các cơ sở.

dau an xay dung nong thon moi cua hoi nong dan huyen moc chau hinh anh 6

Những năm qua, hội viên Hội Nông dân huyện Mộc Châu luôn tích cực tham gia phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong XDNTM.

 

 

 

 

Theo Dân Việt