Đầu tháng 12, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt

2018-11-07 08:27:41 admin

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khoá 14 diễn ra vào đầu tháng 12 tới, Hà Nội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt.


Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu (8 lãnh đạo HĐND, 29 lãnh đạo UBND). HĐND TP cũng sẽ ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. 

Riêng với ông Nguyễn Ngọc Kỳ mới có quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và chưa trình HĐND bầu uỷ viên UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nên không lấy phiếu tín nhiệm.

 

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP cũng sẽ ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

 

Theo thông báo, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7-12, xem xét 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề. Đồng thời, HĐND TP sẽ xem xét 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019;

Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của TP Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2019… HĐND TP cũng thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc.

 

 

 

Theo CAND