Đề nghị xếp hạng ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh thắng Quốc gia đặc biệt

2019-06-06 11:35:45 admin

Theo đó, trong giai đoạn 1, tỉnh Yên Bái tổ chức điền dã, điều tra khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tại 6 xã gồm: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, Cao Phạ, Mồ Dề và Lao Chải.


Trong giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tỉnh Yên Bái còn tổ chức mở rộng thêm các điểm tham quan, du lịch và tích cực thông tin, tuyên truyền, khai thác, quản lý hiệu quả di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Năm 2007, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích danh thắng cấp Quốc gia. Đây cũng là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngài nước, đặc biệt là vào mùa nước đổ và mùa lúa chín hằng năm./.

 

 

 

Theo Đinh Tuấn/VOV - Tây Bắc