ĐHĐCĐ Ngân hàng OCB: Đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 45% lên 3.200 tỷ đồng

2019-04-27 10:01:35 admin

Năm nay OCB cũng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, phát hành ESOP cho nhân viên và phát hành riêng lẻ để tăng vốn lên trên 9.000 tỷ.


Sáng ngày 27/4/2018, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhằm thông qua hoạt động năm 2018 cũng như lên kế hoạch kinh doanh năm 2019.

ĐHĐCĐ Ngân hàng OCB: Đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 45% lên 3.200 tỷ đồng

Năm 2018 đạt 2.202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 116% so với cùng kỳ

Phát biểu tại Đại hội, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị OCB – cho biết năm 2018 là một năm khá thành công của OCB với kết quả lợi nhuận trước thuế ấn tượng đạt 2.202 tỷ đồng, tăng mạnh 116% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 100.047 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn huy động đạt 87.914 tỷ đồng, tăng gần 15%, huy động thị trường 1 đạt 71.158 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 57.800 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức thấp.

Bên cạnh đó, năm 2018 OCB là một trong các ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước công nhận hoàn thành chuẩn mực quốc tế Basel II về an toàn vốn.

Chia cổ tức 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, dành 5 triệu cổ phần chia cho CBNV

Với kết quả đạt được, OCB quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, tổng giá trị hơn 1.299 tỷ đồng.

Song song, HĐQT cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (ESOP) với số lượng 5 triệu cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trước ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Một vấn đề đáng quan tâm khác, năm 2019, OCB cũng sẽ phát hành cổ phiếu mới theo hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư gần 1.185 tỷ đồng. Đi cùng với công tác tăng từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu mức vốn điều lệ tăng thêm hơn 1.299 tỷ đồng.

Tính chung, dự kiến mức vốn điều lệ tăng lên hơn 9.083 đồng (tăng 2.484 tỷ đồng so với 2018). 

Mục tiêu lãi trước thuế 2019 tăng 45% lên 3.200 tỷ đồng

Bước sang năm 2019, OCB đặt kỳ vọng tăng trưởng 30% đối với các chỉ tiêu hoạt động (trong điều kiện được cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng), tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần ở mức 37%, lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với năm 2018. Tổng tài sản dự đạt 120.047 tỷ đồng, tăng gần 20%; tổng nguồn vốn huy động đạt 105.980 tỷ đồng, tăng 21%. Huy động thị trường 1 đạt 88.380 tỷ đồng, tăng 24%. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 75.253 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.

 

 

 

Thảo Anh

Theo Trí thức trẻ