Doanh nghiệp Việt trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0

2018-08-25 14:27:16 admin

DN&TH; Vừa qua, Tại Khách sạn Intercontinental đã diễn ra hội thảo Asean 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 do Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ ngoại giao tổ chức. Các nội dung thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến tăng cường liên kết nội khối trên cơ sở nền tảng kinh tế số giúp ASEAN tận dụng hiệu quả cơ hội từ cuộc CMCN 4.0.


Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt của đời sống xã hội. Với nhiều công nghệ đột phá mang tính sáng tạo, phá hủy (discruptive), cuộc Cách mạng đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm, phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ. Những quốc gia đang phát triển như các nước ASEAN nếu tạo dựng được môi trường thuận lợi cho cái mới nảy nở và lan tỏa, khuyến khích mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới đến từ đổi mới sáng tạo, thì hoàn toàn có cơ hội phát triển nhanh, bền vững và bao trùm hơn. Theo dự báo của tập đoàn Google và Quỹ Temasek, nền kinh tế internet của khu vực Đông Nam Á sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2025, tương đương 6% tổng GDP của khu vực. Đây là nền tảng thuận lợi và là thị trường đủ lớn cho đổi mới, đầu tư phát triển nhanh các mô hình kinh doanh mới ở khu vực Đông Nam Á cũng như ở Việt Nam.

Các diễn giả tại Hội thảo “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: PV

Các diễn giả tại Hội thảo “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: PV

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá, CMCN 4.0 mở ra những cơ hội phát triển đầy hứa hẹn, song cũng đặt ra nhiều thách thức. Để thích ứng và phát triển thịnh vượng trong một thế giới đang chuyển động nhanh dưới tác động của công nghệ mới, từng Chính phủ của ASEAN và doanh nghiệp các nước ASEAN cần phát huy tự cường, tìm các hướng đi và giải pháp mới. Singapore đã đưa ra sáng kiến quốc gia thông minh, Indonesia có chính sách phát triển các vườn ươm công nghệ, Thái Lan có tầm nhìn Thái Lan  4.0…Với tinh thần đó, Việt Nam đang nỗ lực hướng tới tăng trưởng bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng và tranh thủ thời cơ của CMCN 4.0 để tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh nhằm tiến lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bắt tay cùng ông Nguyễn Ngọc Quang Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

ngành nghề nông thôn Việt Nam tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những cơ hội, thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các nước ASEAN và các doanh nghiệp các nước ASEAN, đặc biệt là các thách thức mới. Đồng thời gợi mở các ý tưởng, kiến nghị chính sách về khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, nâng cao năng lực thích ứng và tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của các quốc gia và doanh nghiệp ở các nước ASEAN, nhằm nhằm duy trì sự phát triển năng động của các nước ASEAN. Ngoài ra, các đại biểu cũng chia sẻ với Việt Nam những nhận thức mới, bài học, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trên thế giới về tranh thủ cơ hội cũng như xử lý các vấn đề cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cũng tại phiên thảo luận, T.S Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nêu rõ, ASEAN đủ lớn để có thể đi nhanh, nhưng để thích ứng và phát triển thịnh vượng trong một thế giới đang chuyển động mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ mới, thì từng Chính phủ của ASEAN và doanh nghiệp các nước ASEAN cần phát huy tự cường, tìm các hướng đi và giải pháp mới.

 

Hoàng Yến