Đưa khoa học vào nông thôn mới

2019-08-19 15:29:10 admin

Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, đến nay, toàn bộ các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chương trình, nhờ đó diện mạo đời sống nông thôn đang đổi thay từng ngày. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất đã từng bước làm thay đổi căn bản tập quán canh tác lâu nay của người nông dân. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành, trong đó có những mô hình sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.


Trồng rau thủy canh theo công nghệ của Israel tại huyện Thanh Trì.

Trạm thời tiết thông minh iMETOS 3.3-AG phục vụ sản xuất tại Hợp tác xã Rau, quả sạch Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Thu hoạch rau mầm - một trong những loại rau cho giá trị cao tại Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Thanh Hà (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín).

Xã viên Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng) ươm trồng hoa lan xuất khẩu.

Một cơ sở sản xuất nấm theo công nghệ của Hàn Quốc tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn).

Mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác chè sạch tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì).

Xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa) phát huy thế mạnh vùng trũng, phát triển nuôi trồng thủy sản.

Phát triển cam Canh trên vùng đất bãi xã Kim An (huyện Thanh Oai).

Vùng sản xuất rau an toàn tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh).

 

 

Theo HNM