Đường cao tốc Bắc – Nam còn chậm đoạn qua tỉnh Nghệ An: Tiến độ GPMB chậm

2019-09-19 20:59:53 admin

DNTH: Là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên hiện nay công tác đền bù GPMB để triển khai dự án còn chậm theo tiến độ. Dù Ban QLDA 6 cấp 660 tỷ đồng cho các huyện nhưng tính đến thời điểm hiện nay chưa giải ngân được đồng vốn nào.


Theo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, đến nay một số huyện, thị xã đã hoàn thành một số công việc liên quan đến GPMB phục vụ cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam như: Trích lục, trích đo; lựa chọn địa điểm tái định cư, kiểm kê kiểm đếm xong đất nông nghiệp được một số xã, rà soát công trình công cộng (đường điện, viễn thông VNPT…). Tuy nhiên, các địa phương chưa tập trung quyết liệt, tiến độ thực hiện đang còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Được biết, hiện Ban QLDA 6 đã cấp 660 tỷ đồng, trong đó: Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 320 tỷ đồng, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 340 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, các địa phương chưa lập kế hoạch giải ngân kinh phí bồi thường GPMB đã được cấp. Theo yêu cầu của Chính phủ trong năm nay phải giải ngân nhưng hiện nay đã hơn nửa tháng 9/2019 mà chưa giải ngân được đồng nào.

 Tiến độ đền bù GPMB và tái định cư đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An đang triển khai quá chậm.

Quá trình thực hiện trích lục, trích đo của các địa phương cũng chậm so với kế hoạch, tiến độ đề ra, đặc biệt đoạn qua huyện Yên Thành, Diễn Châu, TX Hoàng Mai, Hưng Nguyên.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km gồm 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Số hộ tái định cư khoảng 697 hộ. Tổng kinh phí GPMB: 2.191 tỷ đồng (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 1.033 tỷ đồng; Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 1.088 tỷ đồng). Hiện nay, Ban QLDA6 đã hoàn thành công tác bàn giao cọc GPMB cho 38/38 xã.

 

Ngọc Giáp