Eximbank chưa hoàn thành nhiều chỉ tiêu năm 2018, lãnh đạo vẫn nhận thù lao tiền tỉ

2019-06-08 16:48:25 admin

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo hoạt động hội đồng quản trị (HĐQT) trong đó hé lộ mức thù lao tiền tỉ của các lãnh đạo chủ chốt. Năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank đã không hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ giao.


Theo thông báo, ngày 21/6 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 sau hai lần lỡ hẹn không tổ chức được. Ngân hàng vừa công bố các tài liệu họp gửi tới cổ đông, như báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát... 

Đáng chú ý, theo báo cáo của HĐQT, năm 2018 kết quả kinh doanh của Eximbank vẫn ảm đạm, các chỉ tiêu kinh doanh đạt thấp hoặc chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng tài sản đến cuối năm 2018 chỉ đạt 152.652 tỉ đồng (hoàn thành 85,8% kế hoạch); huy động vốn đạt 118.694 tỉ đồng (hoàn thành 80,2% kế hoạch); tổng dư nợ đạt 104.118 tỉ đồng (hoàn thành 91,7% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 827 tỉ đồng (sau khi đã trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC). Tỷ lệ nợ xấu đang ở mức 1,85% dư nợ...

Mặc dù kết quả kinh doanh không hoàn thành song ngân hàng vẫn thực hiện chi trả thù lao, lợi ích khác cho ban điều hành. Cụ thể, dựa vào kết quả lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ngân hàng báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT Eximbank là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỉ đồng. Về ngân sách được đại hội đồng cổ đông thông qua là 7,5 tỉ đồng, số tiền chi thực tế là 7,11 tỉ đồng.

Ngoài thù lao, các thành viên HĐQT được trang bị phương tiện đi lại, có chế độ tài xế xe riêng và được ngân hàng mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm.

eximbank chua hoan thanh nhieu chi tieu nam 2018 lanh dao van nhan thu lao tien ti
Nhiều chỉ tiêu trong năm 2018 của Eximbank chưa hoàn thành.

Danh sách các thành viên HĐQT Eximbank nhận thù lao, như sau: ông Lê Minh Quốc - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT hơn 3,8 tỉ đồng; ông Đặng Anh Mai - Phó Chủ tịch HĐQT hơn 2,2 tỉ đồng; ông Yasuhiro Saitoh hơn 2,8 tỉ đồng; ông Hoàng Tuấn Khải hơn 1,67 tỉ đồng; ông Nguyễn Quang Thông hơn 1,67 tỉ đồng; bà Lương Thị Cẩm Tú là 838 triệu đồng; ông Ngô Thanh Tùng là 1,886 tỉ đồng.

Có 3 người nhận khoản thù lao “khủng” đang kiêm nhiệm 2 chức vụ là: ông Lê Văn Quyết thành viên HĐQT Eximbank kiểm Tổng giám đốc; ông Yutaka Moriwaki thành viên HĐQT Eximbank kiêm Trưởng ban dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank; ông Cao Xuân Ninh thành viên HĐQT Eximbank kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC. Các thành viên này có thể vừa nhận thù lao của HĐQT, vừa được hưởng lương của ngân hàng, nhưng đã chấp nhận chỉ hưởng lương của ngân hàng.

Trong năm 2018, HĐQT Eximbank đã tổ chức 34 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản đối với 158 tờ trình, HĐQT cũng đã ban hành 236 Nghị quyết có liên quan đến các quyết định kinh doanh, xử lý nợ, giải quyết khủng hoảng truyền thông, quyết định các nội dung liên quan đến nhân sự, chế độ lương thưởng…

Báo cáo cũng đề cập những mặt còn hạn chế và ghi nhận một số kết quả đạt được của HĐQT Eximbank năm 2018, chẳng hạn Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm (Quận 1, TP HCM) đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động, kết quả tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai dự án. Hay dự án thay thế KoreBank được triển khai thành công.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Eximbank đưa chỉ tiêu khá dè dặt, gồm: tổng tài sản Eximbank đạt 181.000 tỉ đồng (tăng 18,2%); huy động vốn 143.500 tỉ đồng (tăng 21%), dư nợ tín dụng 115.570 tỉ đồng (tăng 11%); lợi nhuận trước thuế trước bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC là 2.000 tỉ đồng (tăng 49%); lợi nhuận trước thuế 1.077 tỉ đồng (tăng 30%).

 

 

 

Gia Phú (KTMT T/h)