Gần 46.000 lệnh cưỡng chế nợ thuế trong năm 2018

2019-01-10 14:32:24 admin

Tổng cục Thuế vừa cho biết: Năm qua toàn ngành đã thu được 32.055 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó thu bằng biện pháp cưỡng chế đạt hơn 10.000 tỷ đồng...


Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng số tiền thuế nợ đọng là 75.805 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hồi chiếm 51,8%, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương) trong đó có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu); 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là: Bình Dương, Đồng Nai. Hầu hết các địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên.

gan 46000 lenh cuong che no thue trong nam 2018
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đối với công tác quản lý nợ thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tại TP. HCM, sau khi công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế thành phố đã thu được 1.414,2 tỷ đồng từ 57 doanh nghiệp, trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp tất toán được 100% nợ thuế.

Theo Tổng cục Thuế, ngành đã tập trung lực lượng, siết chặt quản lý việc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế lớn là mục tiêu trọng tâm mà ngành thuế đã đặt ra ngay từ đầu năm, đồng thời chỉ đạo các Cục thuế phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu hồi nợ đọng, thực hiện cưỡng chế nợ thuế, khai thác tăng thu ngân sách. Rà soát thường xuyên và cập nhật liên tục, lập danh sách các doanh nghiệp nợ thuế để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách doanh nghiệp không nộp tiền thuế đúng hạn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Các giải pháp thu nợ được triển khai trong năm gồm: Gọi điện thoại, gửi tin qua SMS, ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp (TB07), công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế... Trong đó, cơ quan thuế đã ban hành trên 5,2 triệu lượt thông báo nhắc nợ thuế, 45.986 quyết định cưỡng chế nợ thuế với tổng số tiền lên đến 30.085 tỷ đồng; công khai thông tin 5.609 lượt doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế nợ 8.486 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa công tác quản lý thuế. Theo đó, đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngành thuế đã hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh. Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Một nguyên nhân quan trọng khác theo Tổng cục Thuế, để góp phần tăng thu NSNN trong năm 2018 còn là sự nỗ lực của cơ quan thuế các cấp trong việc quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

 

Quân Vương

TBCKVN