Hà Nội: Công khai các đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất

2019-01-17 16:21:10 admin

DNTH: Cục thuế Hà Nội vừa công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất đợt tháng 1 năm 2019.


Theo đó, ngày 16.1 danh sách 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 244.302 triệu đồng đã được Cục thuế TP Hà Nội đưa ra.

Hà Nội: Công khai các đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất
Ảnh minh họa


Theo đó, tính đến hết ngày 30.11.2018, có 88 đơn vị nợ tiền thuế, phí. Đơn vị nợ thuế nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Xây lắp sông Đà 207 với số nợ là 4.998 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam với số nợ 3.173 triệu đồng và Công ty Cổ phần Bym Group với số nợ 3.160 triệu đồng.

Đối với tiền thuê đất, có 8 doanh nghiệp nợ 209.868 triệu đồng. Đơn vị có số nợ nhiều nhất là Công ty CP Viptour- Togi với số nợ tiền thuê đất tính đến ngày 31-11-2018 là 157.610 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến với số nợ là 34.383 triệu đồng và Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu và chế biến lương thực Việt Tiến với số nợ là 10.335 triệu đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về lắng nghe các khó khăn vướng mắc của DN trên địa bàn,trong đó có các DN nợ thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển SXKD của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các khó khăn, vướng mắc về nợ của các DN liên quan đến các dự án đất, Cục Thuế TP Hà Nội thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, xem xét gia hạn, giãn, xóa nợ, không tính tiền chậm nộp…theo quy định để khơi thông dòng tiền, tạo điều kiện cho DN sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu cho NSNN đồng thời giúp CQT thu hồi được nợ đọng. Đối với những vướng mắc, kiến nghị của NNT không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế, Cục Thuế tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Trong năm 2018, Cục thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin 1.864 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.598.904 triệu đồng. Kết quả sau công khai đã có 846 Doanh nghiệp và Dự án nộp 847.463 triệu đồng vào NSNN.

Với nỗ lực đó, trong năm 2018, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục là điểm sáng, nổi bật trong hoạt động của Cục Thuế TP Hà Nội với những kết quả đạt được hết sức tích cực, Tổng số nợ trên dưới 90 ngày đến thời điểm 31/12/2018 ước tính giảm khoảng 15,8% so với thời điểm 31.12.2017.

 Theo Đinh Hiệu/Thương trường