Hà Nội: Ứng Hòa có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

2019-12-16 08:35:04 admin

5 xã Trầm Lộng, Hòa Lâm, Phù Lưu, Vạn Thái, Sơn Công đã huy động nhiều nguồn lực tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM).


09-31-12_679_3346_018701still016

Ngày 11/12/2019, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, Phó Chánh Thường trực văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng các Sở, ngành đã về kiểm tra, đánh giá, thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM tại 5 xã của huyện Ứng Hòa về đích NTM năm 2019.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, năm 2019, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của huyện, 5 xã Trầm Lộng, Hòa Lâm, Phù Lưu, Vạn Thái, Sơn Công đã huy động các nguồn lực tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, diện mạo nông thôn của 5 xã có nhiều khởi sắc tiến bộ.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, 100% đường giao thông trục chính ở các thôn, xã và đường nội đồng được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi, kênh mương được xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh; quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được các địa phương tích cực chú trọng và đạt hiệu quả cao…

Sau một ngày làm việc tích cực, hiệu quả, đoàn đã thống nhất điểm đánh giá dành cho 5 xã: Trầm Lộng đạt 96,45 điểm, Hòa Lâm đạt 95,2 điểm, Phù Lưu đạt 96 điểm, Vạn Thái đạt 96,7 điểm, Sơn Công đạt 96,15 điểm.

Theo quy định tất cả các xã đã đạt thang điểm dành cho xã đạt chuẩn NTM và đủ điều kiện để trình UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Như vậy huyện Ứng Hòa sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 24 xã trên tổng số 28 xã.

 

Theo ĐÌNH THỦY/Báo NN

https://nongnghiep.vn/ha-noi-ung-hoa-co-5-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2019-post254710.html