Hà Tĩnh: Sắp xếp tinh gọn các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT

2019-12-16 08:29:38 admin

Năm 2019 thành công lớn nhất trong công tác cải cách hành chính của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh chính là việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị trực thuộc Sở.


Kiện toàn, sắp xếp 17 đơn vị

Giữa tháng 12/2018, Sở NN-PTNT ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2019; trong đó, xác định trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa các thủ tục hành chính theo phương châm “nhanh, gọn”.

Năm 2019 Sở NN-PTNT Hà Tĩnh tập trung cải cách bộ máy và hiện đại hóa thủ tục hành chính.

Ông Phan Văn Thế, Phó Trưởng phòng Tổ chức (Sở NN-PTNT Hà Tĩnh) cho hay, trong 6 nội dung thực hiện cải cách thì cải cách bộ máy theo Nghị  quyết 18, 19 của BCH Trung ương 6 khóa XII là nặng nề nhất. Bởi nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

“Việc chuyển vị trí việc làm, hạ cấp bậc của một Giám đốc ban hay một trưởng phòng, phó phòng… trong khi họ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, không vi phạm quy định của cơ quan là một điều không dễ dàng. Vì vậy, yếu tố quyết định thành công chính là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ tự nguyện thực hiện”, ông Thế nói.

Sau khi khiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở đã giảm được 1 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 15 phòng, 1 hạt, 7 trạm, 6 bộ phận của 17 đơn vị trực thuộc. Điển hình là việc nhập Hạt Kiểm lâm (KL) Cẩm Xuyên và Hạt KL Kẻ Gỗ thành Hạt KL Cẩm Xuyên; nhập bộ phận hành chính với bộ phận kế hoạch thành Phòng hành chính - tổng hợp (BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh); nhập BQL dự án ODA và BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN-PTNT; BQL dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang (trực thuộc Sở) thành BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT Hà Tĩnh (chuyển về UBND tỉnh quản lý)…

Đối với chức danh lãnh đạo, giảm 1 vị trí cấp trưởng đơn vị, 7 vị trí cấp phó đơn vị thuộc Sở; giảm 23 vị trí cấp Trưởng phòng và tương đương, 32 vị trí cấp Phó trưởng phòng của các đơn vị trực thuộc Sở.

Song song với ổn định con người, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh còn ban hành 18 Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc nhằm khắc phục triệt để sự trùng lặp, chồng chéo, tương đồng các chức năng, nhiệm vụ. Góp phần đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhận nhiều nhiềm vụ, một việc chỉ do một tổ chức, chủ trì chịu trách nhiệm…

Trước khi thực hiện kiện toàn, sáp nhập, BQL dự án ODA, BQL xây dựng cơ bản ngành NN-PTNT và BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang có đến hàng trăm cán bộ, lao động. Tuy nhiên, để tinh gọn bộ máy, giảm áp lực trả lương cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc, UBND tỉnh đã ra Quyết định 3027, thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT Hà Tĩnh (viết tắt BQL dự án đầu tư) trên cơ sở tổ chức lại 3 ban trên.

Giai đoạn đầu của việc sáp nhập, ông Nguyễn Bá Đức – PGĐ Sở kiêm nhiệm Giám đốc Ban mới đã không thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh mà tự tung, tự tác thành lập 2 phòng ban, bổ nhiệm cán bộ trái quy định, gây bức xúc, kiện cáo trong thời gian dài.

Tháng 5/2019, UBND tỉnh miễn nhiệm chức danh Trưởng ban với ông Đức; đồng thời bổ nhiệm ông Hà Văn Trà làm Giám đốc mới. Sau khi nhận nhiệm vụ ông Trà ngay lập tức kiện toàn lại bộ máy theo đúng quyết định 3027, với việc thành lập và bổ nhiệm 4 Trưởng phòng của 4 phòng ban: Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật - Giám sát; Tài chính – Kế toán và Văn phòng.

100% thủ tục hành chính được Sở NN-PTNT trả kết quả đúng hạn.

Hiện việc xử lý tồn đọng, giải quyết vấn đề đời sống, thu nhập của người lao động ở BQL dự án đầu tư đã được ban giám đốc mới thực hiện đầy đủ, trọn vẹn.

Đặc biệt, các phòng ban đang tập trung rà soát lại các dự án, thành lập tổ xử lý tồn đọng ở những dự án đang trong giai đoạn quyết toán.

Với những dự án đang hoặc sắp triển khai, BQL dự án đầu tư đã xây dựng lộ trình kiện toàn lại theo đúng Nghị định 59 của Chính phủ, tách riêng chủ đầu tư và đơn vị thực thi nhiệm vụ, không thực hiện kiêm nhiệm như trước đến nay vẫn làm.

Hiện đại hóa thủ tục hành chính

Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, Sở NN-PTNT cũng triển khai xử lý hồ sơ, công việc qua phần mềm điện tử. Đồng thời, thực hiện giải quyết 100% thủ tục hành chính (TTHC) thông qua phần mềm dịch vụ công của tỉnh.

Hầu hết thủ tục, hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

“Hàng ngày sẽ có ít nhất 2 cán bộ của Sở trực tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục. Tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận, trả kết quả trước và đúng hạn”, ông Phan Văn Thế cho hay.

Tính đến cuối tháng 11/2019, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh đã rà soát, công bố lại 137 danh mục và quy trình giải quyết TTHC. Trong đó, 103 thủ tục giải quyết tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; 3 thủ tục giải quyết tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 22 thủ tục tại cấp huyện; 8 thủ tục giải quyết tại cấp xã.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là hơn 5.700 bộ; không có hồ sơ kỳ trước chuyển qua. 100% hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng hạn.

 

 

 

Theo THANH NGA

Báo NN

https://nongnghiep.vn/ha-tinh-sap-xep-tinh-gon-cac-don-vi-truc-thuoc-so-nn-ptnt-post254766.html