HAGL Agrico miễn nhiệm 6 Phó Tổng Giám đốc, một sếp của Thaco vào thay

2018-12-28 08:33:12 admin

Hội đồng quản trị HAGL Agrico vừa có quyết định miễn nhiệm 6 Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng từ 1/1/2019.


CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) vừa có nghị quyết HĐQT về việc thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao.

Cụ thể, HĐQT công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo đơn xin chấm dứt theo hợp đồng lao động đối với ông Trịnh Xuân Nhân, ông Lê Đình Vũ.

Đồng thời, HAGL Agrico cũng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo nhu cầu công lại công việc đối với ông Hoàng Đình Quyền, ông Phan Thành Thủ, ông Nguyễn Ngọc Ánh và bà Nguyên Thị Thanh Thảo.

Ngoài ra, HĐQT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc đối với bà Hồ Thị Tuyết Loan.

Việc miễn nhiệm các chức danh quản lý trên có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019.

Bên cạnh đó, HĐQT HAGL Agrico thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Bảo Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, phụ trách cơ giới hóa; ông Phạm Xuân Hòa giữ chức Kế toán trưởng công ty. Việc bổ nhiệm các chức danh quản lý nêu trên có hiệu quả từ 1/1/2019.

Vào giữa tháng 9, cổ đông HAGL Agrico đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, ông Đặng Công Trực làm thành viên Ban kiểm soát.

Được biết, ông Nguyễn Hùng Minh là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) từ ngày 19/4.

Ông Trần Bảo Sơn sinh năm 1973, gắn bó với Thaco từ ngày 1/5/1997 và giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 19/4/2018 đến nay.

Ông Đặng Công Trực là Thành viên BKS, Trưởng Ban Tư vấn và Kiểm toán nội bộ của Thaco từ ngày 1/1/2007 đến nay.

Trong diễn biến khác, ông Đoàn Nguyên Thu - em trai của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT công ty và ông Nguyễn Ngọc Ánh được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

 

 

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng