Hát xoan Phú Thọ sắp đón bằng công nhận di sản văn hóa

2018-01-30 09:12:55 admin

DN&TH; Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết lễ vinh danh, đón bằng công nhận hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 3-2 tại miếu Lãi Lèn, TP Việt Trì.


Theo ông Hà Kế San, năm 2018 tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát xoan Phú Thọ.

Trong đó tỉnh tiếp tục triển khai công tác truyền dạy, thực hành hát xoan cho đối tượng là hạt nhân văn nghệ thuộc các câu lạc bộ hát xoan và dân ca trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản hát xoan Phú Thọ gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; tiếp tục đưa di sản hát xoan vào trường học…

Ảnh: baophutho.vn

 

Ảnh: baophutho.vn

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch cụ thể gắn phát triển du lịch với phát huy giá trị di sản hát xoan nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo, mang bản sắc văn hóa riêng vùng đất tổ.

 

Thành Vinh

Tags