Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn (VARISME): Sẽ có Chương trình trao giải thưởng Quốc gia cho doanh nghiệp và cá nhân lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

2017-11-24 08:24:40 admin

DN&TH; “Sáng tạo đề xuất của Chính phủ, thời gian tới đây, Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn (VARISME) sẽ đăng ký, tổ chức một Chương trình thi đua thường niên trao giải quốc gia vinh danh cho các doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hiệp Hội VARISME Nguyễn Ngọc Quang với Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu.


Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch VARISME

PV: Là người đứng đầu VARISME trong thời gian chưa lâu, ông có thể nhìn nhận một cách thẳng thắn những gì tổ chức Hội làm được trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới?

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang: Phải ghi nhận tổ chức Hiệp Hội đã làm được những mặt tích cực trong chức năng nhiệm vụ của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn. Thế nhưng, nhìn nhận một cách thẳng thắn, hiệu quả chưa cao so với tiềm năng và quy mô của Hiệp Hội cũng như cơ hội to lớn mà thị trường đem lại.

Hoạt động của Hiệp Hội thời gian qua, chủ yếu tập trung ở Trung ương Hội, cho một số nhóm chuyên môn mà ít có hoạt động phục vụ lợi ích của hội viên. Lực lượng giúp việc mỏng, trong khi năng lực quản lý, động viên, giám sát sát hoạt động của các đơn vị giúp việc cho Trung ương Hội và các hội viên còn thấp dẫn đến hiệu quả hoạt động còn chưa cao; việc cân đối thu – chi cũng là một vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới...

PV: Ông có thể nhận diện rõ hơn thách thức và cơ hội mà VARISME, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng hơn với thế giới, và các hoạt động của doanh nghiệp và Hiệp Hội doanh nghiệp nói chung không nằm ngoài xu thế đó?

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang: Có 3 thách thức cơ bản: là thách thức của sự tồn tại; thách thức cạnh tranh với các Hội khác và thách thức của chính sự phát triển của VARISME. Tương ứng với đó là 3 nhóm cơ hội chính gồm: tinh thần ủng hộ và khuyến khích phát triển của doanh nghiệp của Chính phủ, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa – đối tượng chính của Hiệp Hội; Mục tiêu Quốc gia khởi nghiệp thúc đẩy sự ra đời của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; và nhu cầu hợp tác phát triển của các hội viên ngày càng lớn và đa dạng.

Nhận diện rõ những thách thức và cơ hội trên, VARISME đang triển khai Đề án củng cố và phát triển Hiệp Hội. Trong đó, sẽ áp dụng mô hình tổ chức vận hành theo nguyên tắc: tinh gọn, hiệu quả; liên kết hữu cơ – lấy hội viên làm trung tâm; gắn chặt trách nhiệm với lợi ích hợp pháp; tăng tính tự chủ - đảm bảo kiểm soát và quản trị tập trung – tác nghiệp phân quyền. Cùng với đó là áp dụng nhiều mô hình khác như: mô hình phân cấp Quản lý -  tác nghiệp – kinh doanh; mô hình ma trận phối hợp chuyên môn trong tổ chức hội...Với mục đích để tái cơ cấu Tổ chức hội hoạt động phù hợp với đặc thù và hướng phát triển; phù hợp với xu thế hoạt động hiện đại của các Hiệp hội trong nước và quốc tế - lấy thước đo hiệu quả và phục vụ tối đa lợi ích của các hội viên làm trọng. Đồng thời, phát huy vai trò và chức năng của Hiệp Hội để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội phát triển; Phát huy cao độ năng lực của mỗi đơn vị và cán bộ Hiệp Hội, vì lợi ích phát triển Hiệp Hội và mỗi hội viên.

PV: Vậy, ông có thể chia sẻ rõ hơn những trọng tâm trong thời gian tới mà VARISME phải hoàn thành nhiệm vụ?

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang: Hai nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng đó là phải nâng cao năng lực quản lý và từng bước nâng cao uy tín và thương hiệu của Hiệp Hội.

Trong đó, về quản lý, cần phân công rõ: Vị trí -  trách nhiệm – quyền hạn của từng cán bộ lãnh đạo trong Ban chấp hành Hội, đặc biệt đối với các vị trí cấp cao như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Ủy viên thường trực... Tìm kiếm và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo có Tâm - Tầm Tài vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp Trưởng Văn phòng đại diện trở lên. Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hiệp Hội. Bên cạnh nhóm giải pháp về nguồn nhân lực này thì tại nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế cũng không kém phần quan trọng, trong đó, phải khẩn trương rà soát và hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng chi phối hoạt động quản lý và tác nghiệp của Hiệp Hội.

Phải từng bước nâng cao uy tín và thương hiệu của Hiệp Hội bằng cách: Đẩy mạnh quan hệ với các bộ ngành chủ quản và liên quan, VCCI,... để tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại, nguồn hỗ trợ cho Hiệp Hội. Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ với các tổ chức hội trong khu vực, quốc tế để nâng cao hình ảnh hội nhập của Hiệp Hội, tranh thủ sự ủng hộ và tìm kiếm thị trường, cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp hội viên.

Đặc biệt, cần sáng tạo đề xuất của Chính phủ cho phép VARISME đăng ký tổ chức một Chương trình thu đua thường niên trao giải Quốc gia vinh danh cho các doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tên Chương trình và giải thưởng sẽ được Ban chấp hành thảo luận và quyết định để có thể đưa Chương trình và triển khai trong thời gian sớm nhất, làm sao để tạo thành một điểm nhấn đáng chú ý của VARISME.

PV: Xin cảm ơn ông!

 

 

Hải Trung Kim

0 bình luận