Thứ ba, 20/10/2020, 10:42

Học Bác cần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục

Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”- Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Học Bác cần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu chính - phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: TTXVN).

1. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá: Trong quá trình thực hiện chỉ thị, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Kết quả đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhiều tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa ngàn việc tốt của dân tộc ta kính dâng lên người. Theo ông Trần Quốc Vượng: “Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát thực với tình hình mỗi địa phương đơn vị, tập trung chỉ đạo gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời tích cực kiểm tra đôn đốc từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo phấn khởi tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.”

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có giá trị tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, ông Trần Quốc Vượng cũng thẳng thắn: “Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Việc phát hiện xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa của các tập thể cá nhân điển hình trong học tập, làm theo gương Bác tới đông đảo quần chúng nhân dân còn hạn chế. Còn chưa quan tâm tới việc kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị. Việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm cho cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật”.

Theo như nhận xét của cơ quan chức năng, một số cấp ủy địa phương, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện; những vấn đề bức xúc nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức; còn lúng túng chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện cụ thể. Việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh ở nơi này nơi khác còn hình thức…

2. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng đối với Đảng ta và các đảng viên của Đảng; trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng. Học Bác sẽ giúp các cấp ủy, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của TƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhất là trên lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ” - ông Trần Quốc Vượng nói.
Nhưng, do chưa nhận thức đúng và đầy đủ, nên việc học Bác ở nơi này, nơi kia còn hời hợt và theo kiểu “xôi đỗ”. Một số nơi chỉ học theo yêu cầu của cấp trên hoặc chỉ học theo đợt, nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, cho nên, việc nhận thức đúng và đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nơi có lúc còn hạn chế; trong khi đây chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo trong mỗi tập thể và cá nhân.

Học Bác chính từ những điều giản dị như chính con người của Bác. “Tôi khuyên các bạn chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng phải thiết thực, nói được làm được; việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dẫn đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi hơn là một chương trình to tát mà không làm được” - Người nói.

3. Học Bác trong giai đoạn hiện nay với mỗi cán bộ, đảng viên rõ ràng phải là những hành động cụ thể, thiết thực như tôn trọng nhân dân, hết sức giúp đỡ nhân dân ở cương vị công tác của mình. Và mỗi cán bộ, đảng viên cần tự mình nâng cao hơn nữa ý thức trong công việc để tự mình trưởng thành, vươn lên. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng với những chương trình, kế hoạch cụ thể và phải tạo ra phong trào chuyển biến theo gương Bác về nội dung này, - đó là ý kiến được Thường trực Ban Bí thư đưa ra. “Chúng ta phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất. Tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, rồi đi máy bay; tiết kiệm các dự án đầu tư; tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, tổ chức cưới, lễ hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và cả đi công tác cơ sở nữa. Những năm gần đây theo chỉ thị của Tổng Bí thư, khi tổ chức đi cơ sở, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đi chung chứ không mỗi đồng chí đi một xe. Hiện nay việc này đang thực hiện tương đối tốt. Chúng ta cứ đến mỗi một cơ sở mà tổ chức đoàn xe dài dằng dặc là rất phản cảm”.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Điều này là rất quan trọng trong quá trình mà chúng ta đang chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp, tiến tới ĐH XIII, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã dạy: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Nên, học Bác chúng ta phải học cả tác phong trong công tác của Người. Phải tránh, loại trừ các biểu hiện: Tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới. “Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” - ông Trần Quốc Vượng nói.

Nếu mỗi cán bộ, đảng viên tự thân mình làm tốt các vấn đề nêu trên một cách tự giác, cùng với đó, cơ quan quản lý siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu thì việc học Bác sẽ thành công. Và, chúng ta sẽ có điều kiện xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đóng góp vào thành công chung của cơ quan, đơn vị rồi nhìn rộng ra là của ngành, của đất nước.

 

Theo Hoàng Mai/Báo ĐĐK

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Một học sinh bị bỏ rơi trên đại lộ được CSGT giúp đỡ

Hà Nội: Một học sinh bị bỏ rơi trên đại lộ được CSGT giúp đỡ

DNTH: Chiều 15 - 1, Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Công an TP Hà Nội) vừa tiến hành bàn giao một cháu bé bị lạc về cho gia đình.
Tuổi trẻ Buôn Ma Thuột chung tay tiếp sức chống Covid19

Tuổi trẻ Buôn Ma Thuột chung tay tiếp sức chống Covid19

DNTH: Nhằm kịp thời động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 của tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột, Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ phối hợp với các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí: VTV Tây Nguyên, báo Tuổi trẻ, báo Công an Nhân dân, báo Giáo dục và Thời đại, Infonet, TC. Doanh nghiệp & Thương hiệu, Tây Nguyên online, đã ủng hộ và kêu gọi quyên góp các nhu yếu phẩm thiết yếu trao tặng “các chiến sỹ nơi tuyến đầu” trong phòng, chống dịch Covid của tỉnh.
TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

DNTH; Cứ mỗi dịp 27/7 hàng năm, những người Bạn CCB Sư đoàn 5 Miền đông Nam bộ các tỉnh phía bắc năm xưa lại thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình những thương binh, liệt sĩ đã cùng chiến đấu hy sinh một thời tại chiến trường.
Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học và làm theo gương Bác

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học và làm theo gương Bác

Nhìn lại những cuộc giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” những năm qua, có thể khẳng định, câu chuyện về các điển hình là những minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thông qua các hoạt động này, các cá nhân điển hình có dịp được giao lưu với nhau, mang lại hiệu ứng xã hội rất lớn và có sức lan tỏa rộng khắp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ...

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại triển lãm.
CSGT Hà Nội huy động tài xế container xử lý dây điện rơi xuống đường

CSGT Hà Nội huy động tài xế container xử lý dây điện rơi xuống...

Phát hiện nhiều cuộn dây điện lớn rơi xuống, thòng lọng chắn ngang đường mòn Hồ Chí Minh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, CBCS đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã huy động tài xế container cùng hỗ trợ xử lý.
Lão nông góp tiền tỷ xây dựng thôn quê

Lão nông góp tiền tỷ xây dựng thôn quê

Về thôn Hạnh Đàn, xã Tân Lập, (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) hỏi thăm nhà cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng, dân trong làng ai cũng biết. Người cựu chiến binh sống bình dị, được bà con xóm làng yêu mến, nể phục vì những hoạt động xã hội, ông cũng là một trong 10 công dân ưu tú Thủ đô Hà Nội năm 2018.
Hà Tĩnh: ATM gạo hỗ trợ những người khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Hà Tĩnh: ATM gạo hỗ trợ những người khó khăn trong mùa dịch Covid-19

DNTH: Sáng 22/4, tại sảnh Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể Thành phố Hà Tĩnh cấp phát gạo miễn phí, chia sẻ khó khăn với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thông qua cây “ATM” gạo.

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất