Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

2019-05-17 11:07:59 Phóng Viên

DN&TH: Sáng 16/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công để đưa ra những chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả.


Cục trưởng Cục Quản lý Công sản - ông La Văn Thịnh báo cáo tóm tắt đánh giá triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Tới dự hội nghị có sự tham gia của Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ tài Chính; Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Chủ nhiệm ủy bạn tài chính quốc hội; Ông La Văn Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản; Ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch Ủy ban  nhân dân thành phố Hà Nội… cùng các đại biểu đến từ các tỉnh thành trên cả nước và các cơ quan thông tấn báo chí.

 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Luật quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành nhằm thống nhất cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác tài sản, thiết lập chế tài xử lý nghiêm minh, công nghệ quản lý hiện đại, minh bạch. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đạt một số kết quả nhất định.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông La Văn Thịnh đã khái quát lại tình hình triển khai bộ luật: Về việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước về tài sản công, Bộ tài chính đã phối hợp với các Bộ, ban ngành 26 văn bản quy phạm pháp luật , tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật thông qua họp báo chuyên đề, các chuyên đề, các bài viết thông tin đại chúng. Ông cũng cho biết: “Việc triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt được nhiều thành tựu như Các Bộ, ban ngành đã chủ động, tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của bộ luật. Các bộ, ban ngành cũng chủ động thực hiện cập nhật dữ liệu về tài sản công, minh bạch mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công. Bên cạnh đó thì cũng có những hạn chế nhất định như tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng các công trình còn chậm, chưa đáp ứng được thực tiễn, chưa bao quát hết các hạng mục nằm trong diện tài sản công,…”

Thứ trưởng Bộ Tài Chính - Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị

Dựa trên Luật quản lý, sử dụng tài sản công thông qua ngày 21/06/2017, ngày 31/31/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định, Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản cho biết:  “Qua hơn 1 năm triển khai, Nghị định đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc sử dụng đất đai, đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ với các quy định của pháp luật, phù hợp vớp kinh tế thị trường”.

Để Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật được triển khai trong thời gian tới, trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp như: Tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

 

 

Hoàng Yến – Mai Anh