Hội nghị đối thoại lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2018-09-27 17:24:16 admin

DN&TH: Sáng ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức Hội nghị đối thoại, nhằm lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp nhấn mạnh: “Trong bối cảnh của Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần được hỗ trợ về mặt pháp lý. Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định Dự thảo 03 của Nghị định này. Từ đó đến nay, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện và đưa ra được bản dự thảo mới nhất. Trong Hội nghị ngày hôm nay, Hội nghị đối thoại được tổ chức để lấy ý kiến, góp ý bản dự thảo mới nhất đó để đảm bảo Nghị định sớm hoàn thiện, nhằm thay thế Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.”

Ông Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT cho rằng, dự thảo Nghị định cần quy định rõ hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những nội dung nào? Theo dự thảo hiện tại, nội dung hỗ trợ pháp lý được hiểu là các nội dung hỗ trợ gồm: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Trên cơ sở các nội dung hỗ trợ, cơ quan soạn thảo cần quy định rõ: Các định mức hỗ trợ tương ứng, các hình thức triển khai cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng nhận định: “Dự thảo Nghị định đã khắc phục được những hạn chế trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã bổ dung nhiều nội dung mới nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý thiết thực, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Đặc biệt, ngoài việc quy định trách nhiệm rõ ràng hơn của các cơ quan nhà nước, dự thảo Nghị định đã có những tiếp cận mới, hoàn thiện theo hướng đổi mới, thực hiện việc hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp, có khả năng triển khai trên thực tế gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.”

Dự thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau thẩm định (ngày 26/9/2018) gồm 4 Chương, 21 Điều.  Khi góp ý tại buổi Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến đóng góp cụ thể từng nội dung trong bản Dự thảo ngày 26/9/2018. Trong đó, các đại biểu đã góp ý điều chỉnh về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định, về tiêu chí lựa chọn tư vấn viên (khoản 3 Điều 3 của Dự thảo), về trách nhiệm xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án,...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp đã ghi nhận, đồng thời đánh giá cao tính xây dựng của các bên và khẳng định sẽ sớm hoàn thiện bản Dự thảo Nghị định để trình lên Chính phủ và Quốc hội.

 

Hoàng Vân

Tags