Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

2019-05-17 19:29:02 Thư ký tòa soạn

DN&TH; Sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP.


Tham dự Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng chính phủ; Ban tuyên giáo Trung ương; Thanh tra Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... và hơn 150 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo 2 giai đoạn: sơ tuyển quốc tế và giai đoạn đấu thầu. Đến nay, hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế của toàn bộ 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP đã được phát hành rộng rãi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Toàn cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin đầy đủ về dự án, quy trình sơ tuyển, yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư... Được biết, Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần với chiều dài khoảng 654km, tổng  mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng (vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án là 55.000 tỷ đồng).

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết: Trong giai đoạn 2017-2020, ưu tiên đầu tư khoảng 654km dựa trên dự báo nhu cầu vận tải, chia thành 11 dự án thành phần gồm 8 dự án đối tác công tư PPP và 3 dự án đầu tư công.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng khẳng định, Chính phỉ có cơ chế ưu đãi và bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án: Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn hoặc được giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; Bảo đảm về quyền sở hữu tài sản trong thời gian dự án; Các ưu đãi và bảo đảm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam...

 

 

Minh Vân