Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 - 2018

2019-04-24 12:06:05 admin

Sáng ngày 24/4/2019 tại Hà Nội, Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 do Bộ Công Thương phối hợp với Ban Kinh Tế Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trong năm, đảm bảo và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả đến năm 2020.


Ông Nguyễn Doãn Toản (P.Chủ tịch UBND TP Hà Nội) phát biểu chào mừng hội nghị.

Trong giai đoạn 2014-2018 Đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn. Do các đề án đào tạo nghề đều gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở nông nghiệp nông thôn, nên hầu hết lao động đều có việc làm ổn định sau đào tạo. Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ quản lý, điều hành và khả năng áp dụng các công cụ sản xuất chất lượng. Trong giai đoạn 2014-2018, Chương trình đã tổ chức thành công 15 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

Ngoài ra, hàng năm, để hộ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, chương trình đã tổ chức 03 Hội nghị khuyến công tại 03 khu vực Bắc-Trung-Nam nhằm nâng cao hiểu quả hoạt động khuyến công, tang cường liên kết vùng, liên kết giữa các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình đến năm 2020, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện đạt vượt một số mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg, tiếp theo đó xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở CNNT. Chú trọng nâng cao năng lực phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động phát triển công nghiệp trên toàn quốc.

Đảm bảo xây dựng khuyến công hàng năm đúng thời hạn, có chất lượng, có ít nhất 30% địa phương xây dựng được đề án KCQG điểm, tổ chức thực hiện, hoàn thành 100% các đề án được giao.

Tiếp theo Giai đoạn 2021-2030 là thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương.

Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản  xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phi tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng xuất chất lượng của các cơ sở CNNT. Hỗ trợ các đề án, dự án sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khuyến công.

Nam Lê

Tags