Hội thảo Hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai

2017-11-10 05:27:32 admin

DN&TH; Trong 02 ngày (05 – 06/10/2017) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ XXI năm 2017, với chủ đề Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Lào Cai và Hội Tin học Việt Nam đồng tổ chức sẽ chính thức diễn ra.


* Về mục địch Hội thảo:

           Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT các Bộ, các ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

  Là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu, tư vấn những giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ mới.

          Thông qua Hội thảo với sự tham dự của các cơ quan thông tin và truyền thông từ trung ương đến các địa phương trong cả nước sẽ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai, đặc biệt là quảng bá tạo sự thu hút mạnh mẽ cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

* Về Quy mô hội thảo:

         Dự kiến có sự tham gia của gần 1000 đại biểu là: Lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quốcgia về ứng dụng CNTT, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương (Thông tin và Truyền thông, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);  Hội Tin học Việt Nam VN, Hội tin học 63 tỉnh/thành phố; 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (Ủy ban nhân dân, Văn phòng UBND, Ban Chỉ đạo CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông,  Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ); Các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các hội, hiệp hội ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực CNTT-TT trong và ngoài nước.

* Về nội dung hội thảo:

+ Đối với cấp Trung ương:

Chính phủ điện tử, những thành tựu đạt được, các giải pháp, định hướng trong những năm tiếp theo; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử; hệ thống nền tảng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; định hướng phát triển đô thị thông minh;…

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối các ứng dụng cấp quốc gia với các ứng dụng tại địa phương; Cổng dịch vụ công Quốc gia,…

Hiện trạng và định hướng nâng cao an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước; Chính sách đảm bảo nguồn lực, nguồn nhân lực cho phát triển CNTT-TT.

+  Đối với cấp tỉnh/thành:

Các mô hình nổi bật của tỉnh Lào Cai:

- Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Lào Cai; hệ thống kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; CSDL dùng chung nền tảng phục vụ chính quyền điện tử;  

- Hiệu quả triển khai Chính quyền điện tử các cấp trong tỉnh; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giải pháp tương tác giữa người dân với chính quyền các cấp như: triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính; thanh toán dịch vụ hành chính công không dùng tiền mặt; đánh giá sự hài lòng của người dân với cán bộ một cửa, ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử…

- Đô thị thông minh; du lịch thông minh, y tế, giao thông thông minh,…

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh;

- Phát triển nguồn nhân lực CNTT, an toàn thông tin.

- Môi trường đầu tư cho ứng dụng công nghệ mới và phát triển công nghệ thông tin, thuê dịch vụ CNTT,…

+ Các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành khác trên cả nước

Kiến trúc chính quyền điện tử; hệ thống nền tảng kết nối, liên thông,…

Đô thị thông minh;

Triển khai kết cấu hạ tầng CNTT tập trung, đồng bộ, CSDL nền tảng dùng chung, nâng cao hiệu quả Chính quyền điện tử; Dịch vụ hành chính công trực tuyến;

An toàn thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Phát triển nguồn lực CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

* Các hoạt động song song Hội thảo

1. Khai mạc Triển lãm sản phẩm CNTT-TT: Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-TT (trưng bày triển lãm từ ngày 05-06/10/2017 – dự kiến 22 gian hàng);

2. Tổ chức Chương trình Lễ thượng cờ Tổ quốc của Ban Tổ chức Hội thảo trên đỉnh Fansipan- nóc nhà Đông Dương (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai);

3. Khai mạc Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội tin học thành viên;

4. Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”;

5. Hội nghị chuyên đề Thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/QĐ-TTg;

6. Tổ chức trao tặng nhà lớp học, thiết bị tin học cho một số xã khó khăn.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH CỦA HỘI THẢO

TT

Thời gian

Tên Chương trình

Ngày 05/10/2017

 

1

Sáng

8:00

Khai mạc Triển lãm sản phẩm CNTT-TT: Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-TT (trưng bày triển lãm từ 05-06/10/2017 – dự kiến 22 gian hàng).

2

8:30

Tổ chức Chương trình Lễ thượng cờ Tổ quốc của Ban Tổ chức Hội thảo trên đỉnh Fansipan- nóc nhà Đông Dương (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

3

Chiều

14:30

Khai mạc Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội tin học thành viên

3

15:00

Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

4

18:00

Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 06/10/2017

 

5

Sáng

8:00

Khai mạc Hội thảo chính (phiên toàn thể)

Các báo cáo chính (5-6 báo cáo)

6

11:30

Tiệc chào mừng Hội thảo và nghỉ trưa

7

Chiều

13:30

Hội thảo chuyên đề nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, an toàn, an ninh mạng tại Hội trường phân ban 1

8

Hội thảo chuyên đề phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hội trường phân ban 2

 

 

 

Hội nghị chuyên đề Thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/QĐ-TTg (Vụ CNTT chủ trì) tại Hội trường số 3

 

Thành phần chủ trì, tổ chức và tham gia

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông,Hội Tin học Việt Nam

- Đơn vị tài trợ kim cương: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI, Tập đoàn VNPT

- Đơn vị tài trợ vàng: Tập đoàn Mobifone

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ ông Tăng Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

-     Website: ict2017.laocai.gov.vn; vaip.org.vn 

-         Email: [email protected]; [email protected]

-         Tel :  0983 287 495

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Tags