Hợp đồng hợp tác kinh doanh của Doanh nghiệp và Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội: Góc nhìn của Luật sư về tính khách quan, toàn diện

2019-06-14 13:19:36 admin

DNTH: Bàn về Kết luận Thanh tra (KLTT) toàn diện về việc quản lý, sử dụng đất của Nhà hát lớn Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan tại số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Luật sư Nguyễn Hải Âu (LS) - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã có những trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu xoay quanh hợp đồng hợp tác giữa Ban quản lý (BQL) Nhà hát lớn Hà Nội và Công ty CP Việt Thái Quốc tế.


PV: Vừa qua, Thanh tra thành phố Hà Nội (TP) mới ban hành KLTT , LS có thể đánh giá chung về tính khách quan, toàn diện của kết luận này?

LS: Tôi được biết tới bản KLTT số 585/KL-TTTP (P1) ban hành ngày 01/02/2019 của Thanh tra TP khi văn bản này được Ban quản lý (BQL) Nhà hát lớn Hà Nội gửi tới Công ty CP Việt Thái Quốc tế kèm theo công văn số 36/CV-NHLHN ngày 06/5/2019.

Về tổng quan, tôi cho rằng mặc dù việc Công ty Việt Thái Quốc tế là bên có liên quan không được mời tham gia cuộc họp công bố KLTT, tuy nhiên bản KLTT số 585/KL-TTTP (P1) đã tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức, bố cục và nội dung, tương đối đảm bảo nguyên tắc “khách quan” theo quy định của Luật Thanh tra và yêu cầu “toàn diện” đối với nhiệm vụ thanh tra được UBND TP giao theo văn bản số 4771/UBND-ĐT ngày 05/10/2018.

PV: Qua nghiên cứu, LS có thể đánh giá về nội dung KLTT trước hết là đối với đối tượng thanh tra chính trong việc sử dụng đất tại Nhà hát lớn?

LS: Theo nội dung KLTT thì đối tượng thanh tra chính là BQL Nhà hát lớn Hà Nội. Điều này là hoàn toàn phù hợp và chính xác bởi lẽ căn cứ vào các văn pháp luật có liên quan thì BQL Nhà hát lớn Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hóa Thông tin) được Nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng đối với toàn bộ nhà đất của Nhà hát lớn. Ngoài ra, bản KLTT cũng có đề cập tới vai trò của Bộ Văn hóa Thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền và KLTT số 1286/KL-STNMT-TTr ngày 8/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

PV: Còn với Công ty Việt Thái Quốc tế, xoay quanh hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tượng thanh tra chính, LS có nhận định gì về việc thực hiện các quy định pháp luật với đối tượng doanh nghiệp này?

Theo KLTT, Công ty Việt Thái Quốc tế là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hoạt động dịch vụ ăn uống giải khát phục vụ cho khán giả, khách quốc tế và nhân dân Thủ đô đến thăm quan và thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Nhà hát lớn Hà Nội dựa trên Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết giữa BQL Nhà hát lớn Hà Nội và Công ty Việt Thái Quốc tế là phù hợp với quy định của pháp luật.

Cũng cần nhấn mạnh là trong hoạt động hợp tác này, BQL Nhà hát lớn đã xây dựng đề án và đã được cơ quan chủ quản là Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) chấp thuận cho triển khai thực hiện đề án. Đề án đã được các sở ban ngành có liên quan (Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát PCCC…) thẩm duyệt. Công ty Việt Thái Quốc tế sau đó là đối tác đã được lựa chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện đầu tư. Như vậy, tư cách hoạt động của Công ty Việt Thái Quốc tế tại Nhà hát lớn Hà Nội hoàn toàn đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý.  

PV: Vấn đề trách nhiệm và kiến nghị xử lý trách nhiệm trong bản KLTT này được thực hiện như thế nào, thưa LS?

LS: Luật Thanh tra 2010, tại Điều 10 quy định về yêu cầu đối với bản Kết luận Thanh tra như sau: “…c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; d) Biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý.”

Nội dung phần 2 mục KLTT mặc dù có nêu ra trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) trong việc chấp thuận cho phép BQL Nhà hát lớn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Việt Thái Quốc tế nhưng đã không xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của Bộ và từng cá nhân có liên quan. Từ đó, KLTT đã không nêu kiến nghị cụ thể biện pháp xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào.

PV: Liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên, KLTT đã kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích nhà đất hiện do Công ty Việt Thái Quốc tế đang sử dụng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại số 1 Tràng Tiền, quan điểm của LS thế nào?

LS: Như tôi đã phân tích ở trên, hoạt động của Công ty Việt Thái Quốc tế tại khuôn viên Nhà hát lớn số 1 Tràng Tiền là dựa trên Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết với BQL Nhà hát lớn Hà Nội. Hợp đồng này có điều khoản về thời hạn hợp tác tới năm 2022.  Trường hợp KLTT xác định diện tích nhà đất mà Công ty Việt Thái Quốc tế đang sử dụng tại số 1 Tràng Tiền theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết với BQL Nhà hát lớn là vi phạm pháp luật thì vi phạm này có nguyên nhân xuất phát từ lỗi vi phạm và trách nhiệm của Bộ Văn Hóa Thông tin (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), tiếp đến là lỗi vi phạm và trách nhiệm của BQL Nhà hát lớn. Do đó, Kết luận Thanh tra trước hết cần phải có kiến nghị cụ thể về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và BQL Nhà hát lớn thì mới đảm bảo tính chính xác, khách quan và toàn diện.

Đối với diện tích nhà đất mà Công ty Việt Thái Quốc tế đang sử dụng tại số 1 Tràng Tiền mà KLTT kiến nghị BQL Nhà hát lớn căn cứ quy định pháp luật có biện pháp thu hồi: Cần khẳng định rằng quan hệ pháp luật giữa BQL Nhà hát lớn và Công ty Việt Thái Quốc tế là quan hệ hợp đồng kinh tế. Một khi BQL Nhà hát lớn muốn thu hồi lại nhà đất là tài sản góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn thì biện pháp phù hợp với quy định pháp luật là cần phải thương lượng, đàm phán với Công ty Việt Thái Quốc tế về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Điều này phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên. Trong trường hợp BQL Nhà hát lớn đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời né tránh nghĩa vụ bồi thường thì Công ty Việt Thái Quốc tế hoàn toàn có thể khởi kiện BQL Nhà hát lớn ra Tòa án có thẩm quyền. Khi đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  sẽ phải tham gia quá trình tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

PV: Xin cảm ơn LS!

Theo phản ánh của Công ty Cổ phần Việt Thái Quốc tế, bản chất sự việc theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Doanh nghiệp và Nhà hát lớn là giao dịch dân sự. Ban Quản lý Nhà hát lớn mới là đối tượng thanh tra chính của cuộc thanh tra. Thế nhưng, trong thời gian ngắn trở lại đây, tính cả thanh tra TP Hà Nội, trước đó là Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường và mới đây nhất là tổ kiểm tra của UBND quận Hoàn Kiếm liên tục kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên tục và có một số nội dung trùng nhau như vậy là có dấu hiệu của việc chưa làm đúng theo tinh thần Chỉ thị Số: 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

PV

Tags