Kể từ 01/01/2022, NLĐ đóng BHXH bằng 8% mức lương tháng

2019-03-22 08:39:42 admin

Từ ngày 1/1/2022 trở đi, người lao động (NLĐ) và chủ sử dụng lao động đóng bằng 25,5% tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí và tử tuất. Trong đó, người sử dụng lao động đóng bằng 17,5%, NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.


Theo ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (Nghị định 143), từ ngày 1/12/2018, người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đây là lần đầu tiên pháp luật của Việt Nam có quy định về việc này. Việc đóng BHXH bắt buộc đối với đối tượng này được thực hiện theo lộ trình đóng vào từng quỹ thành phần. Tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ nước ngoài cũng được hưởng đầy đủ 5 quyền lợi BHXH như lao động trong nước với cùng mức đóng. Tuy nhiên, mức hưởng và mức đóng sẽ theo lộ trình: 3 chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp) thực hiện trước và 2 chế độ hưu trí, tử tuất thực hiện sau.

ke tu 01012022 nld dong bhxh bang 8 muc luong thang
Ảnh minh họa

Cụ thể, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, NLĐ không phải đóng BHXH bắt buộc, còn người sử dụng lao động, hàng tháng phải đóng toàn bộ bằng 3,5% tiền lương tháng cho NLĐ. Trong đó, đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 1/1/2022 trở đi, NLĐ và chủ sử dụng lao động đóng bằng 25,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí và tử tuất. Trong đó, người sử dụng lao động đóng bằng 17,5%, NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Lý giải về việc Nghị định 143 có quy định đẩy lùi thời gian đến năm 2022 mới thực hiện 2 chế độ dài hạn (hưu trí và tử tuất) đối với NLĐ nước ngoài, BHXH Việt Nam cho biết, việc đẩy lùi như vậy là để hỗ trợ cho doanh nghiệp, giúp DN có điều kiện và thời gian thực hiện tốt hơn khi tham gia BHXH cho NLĐ nước ngoài.

Theo ông Đinh Duy Hùng, chính sách BHXH đối với lao động di cư đã và đang được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, việc Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, góp phần tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước, tạo tâm lý yên tâm làm việc cho NLĐ. Đồng thời, đây cũng là một yếu tố tích cực tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao đến Việt Nam.

Để việc thực hiện Nghị định 143 được tốt hơn, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để nắm bắt số lượng đối tượng NLĐ nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các địa phương tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thực hiện chính sách này.

Theo Nguyễn Thanh/TBCKVN

 

Tags