Khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

2018-12-04 14:59:13 admin

Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV diễn ra từ ngày 4-6/12. Các đại biểu dự kỳ họp xem xét tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019 của thành phố Hà Nội; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.


khai mac ky hop thu 7 hoi dong nhan dan thanh pho ha noi
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Trong chương trình kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của thành phố Hà Nội; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại phiên làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tiếp đó, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những kiến nghị với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội. Ban Pháp chế đại diện cho các Ban Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về báo cáo và dự thảo nghị quyết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp năm 2018. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội.

khai mac ky hop thu 7 hoi dong nhan dan thanh pho ha noi
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô; gắn với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Về hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của cử tri. Hà Nội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô, tiến tới xem xét, thực hiện Đề án chính quyền đô thị.

Đối với những vấn đề liên quan tới thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, thành phố Hà Nội sớm tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ Kỳ họp này của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là kỳ họp quan trọng, dịp để thành phố Hà Nội sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Hội đồng nhân dân, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến.

Cũng tại phiên khai mạc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nêu bật tầm quan trọng của Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV. Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới.

Đặc biệt, để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân sớm đi vào cuộc sống, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cần thông qua đồng bộ và kịp thời cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý; chú ý đến cơ chế, chính sách góp phần khai thác nhanh và hiệu quả tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, cơ chế, chính sách của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng cho rằng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan.

Đối với cán bộ được đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung; đồng thời là sự đánh giá, nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Buổi chiều, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho ý kiến về kế hoạch tài chính ngân sách ba năm 2019-2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách thành phố năm 2019.

Nội dung cuối cùng ngày làm việc thứ nhất, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận và quyết nghị về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019./.

 

 

 

 

Theo TTXVN/Vietnam+

Tags