Khởi động Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ

2019-07-11 22:08:07 Phóng Viên

Sáng qua, 10 tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự Lễ khởi động Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ.


  

Lãnh đạo Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng cơ quan phát triển Hoa Kỳ USAID trong lễ khởi động

Tham dự Lễ khởi động có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tạiViệt NamDaniel J. Kritenbrink, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)tại Việt Nam Michael Greene, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và các Bộ/ngành liên quan, đại diện một số Đại sứ quán và một số Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các Hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp tại Việt Nam. “Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ” đã được Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản và Tổng cục Hải quan là chủ dự án.Tổng vốn viện trợ của dự án: 21.785.000 USD tương đương 494.967 triệu đồng.

Dự án sẽ được thực hiện trong 05 năm với mục tiêu tổng thể là cải cách,
chuẩn hóa, hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực
xuất nhập khẩu, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định
Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO TFA) và chủ
trương của Chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng
hóa xuất nhập khẩu.

           

                     Lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu trong lễ khởi động

Trong thời gian qua, trước yêu cầu của thực tiễn thương mại thế giới, xuất
phát từ nhu cầu nội tại của nền kinh tế cũng như cam kết về một chính phủ
liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt
chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo
dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp.
Với tinh thần này năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thành lập Ủy ban
chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo
thuận lợi thương mại, với cơ quan thường trực là Bộ Tài chính mà trực tiếp
là Tổng cục Hải quan.

             

               Lãnh đạo Tổng cục Hải Quan phát biêu trong buổi lễ

Trong bối cảnh đó, Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại do USAIDtài trợ được Chính phủ xác định là hết sức thiết thực, đúng thời điểm và rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương
mại của Tổ chức Thương mại thế giới. Với nguồn hỗ trợ có giá trị lớn, dự án được hy vọng sẽ mang lại nguồn trợ giúp vô cùng quý báu hỗ trợ
thực hiện các cam kết của Hiệp định tạo thuận lợi thương mại WTO TFA nói riêng và các nỗ lực tạothuận lợi thương mại nói chung của Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ Tổng cục Hải quan trong việc đảm bảo việc thực hiện Dự án theo đúng kế hoạch và đạt được các kết quả mong đợi./.

Hoàng Yến