Khuất tất trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái

2019-06-24 15:32:38 Phóng Viên

DN&TH; Mắc nhiều khuyết điểm nhưng bà Võ Thị Hồng Phượng vẫn được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.


Được biết, ngày 01/5/2019 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên bái bổ nhiệm 02 trưởng phòng đó là bà Hoàng Thị Điệp và Võ Thị Hồng Phượng. Trước đấy, Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước Yên Bái Võ Thị Hồng Phượng (SN 1971) mắc nhiều khuyết điểm như sao gửi tài liệu mật và một số nguyên tắc trong hoạt động của ngành đã bị miễn nhiệm chức vụ xuống làm phó văn phòng.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Yên Bái

Theo phản ánh, trước, đó Hoàng Thị Điệp (SN 1966) giữ chức vụ Trưởng phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước, tuy nhiên lúc này phòng giao dịch Kho bạc giải thể ?. Trong khi đó tại các phòng, ban của Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái đã đủ các vị trí chức danh.

Trong năm 2019 bà Tống Thúy Hà, giám đốc Kho bạc Nhà nước triệu tập cuộc họp bổ sung quy hoạch bà Võ Thị Hồng Phượng, Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Trong khi bà Phượng do mắc nhiều khuyết điểm như sao gửi tài liệu mật và một số nguyên tắc trong hoạt động của ngành đã bị miễn nhiệm chức vụ xuống làm phó văn phòng.

Đáng chú ý, gần đây nhất ngày 08/6/2019 Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi nghiệp vụ có Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Yên Bình tham gia cuộc thi nghiệp vụ do yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ đã thi không đạt số điểm yêu cầu đã được nâng điểm để đạt yêu cầu. Anh này hiện đang quy hoạch phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Việt Nam xem xét lại quá trình luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Kho bạc Nhà nước Yên Bái đã đúng theo Nghị quyết Trung ương chưa? Liệu có gì khuất tất trong quy trình quy hoạch và bổ nhiệm của lãnh đạo phòng ban ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 

 

Dung Nhi