Kim Chung – Hoài Đức: Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - An ninh Quốc phòng năm 2018

2019-01-15 16:11:47 admin

DNTH: Thực hiện Đề án xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020 của UBND TP.Hà Nội cũng như mục tiêu phát triển chung theo định hướng của Đảng- UBND xã Kim Chung đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - An ninh Quốc phòng năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Xây dựng một xã Kim Chung phát triển cơ bản và toàn diện.


Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, An ninh Quốc phòng năm 2018

Ngày 07/12/2018 UBND xã Kim Chung đã lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, phát triển kinh tế xã hội và An ninh Quốc phòng năm 2018 đều hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra. 

Về phát triển kinh tế  xã hội, UBND xã Kim Chung đã thưc hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ, Nghị quyết HĐND. Qua đó tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 260,4 tỷ đồng đạt 100,5% kế hoạch năm, tăng 13 % so với năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp là 19,3 tỷ đồng, đạt 100,5%, tăng 0,1% so với năm 2017; Giá trị sản xuất Công nghiệp – xây dựng đạt 115 tỷ đồng tương đương 100,9% kế hoạch năm, tăng 13,7% so với năm 2017; Giá trị Thương mại – dịch vụ đạt 126,6 tỷ đồng, tương đương 100,4% kế hoạch năm, tăng15,2% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp, Nông nghiệp , Thương mại –dịch vụ lần lượt là 44,1% 7,4% và 48,4%. Thu nhập bình quân đồng người 50 triệu đồng /năm.

Sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai cũng có bước phát triển đáng kể. Diện tích trồng cây hàng năm đạt 139,16 ha, sản lượng 712,2 tấn. Công tác phòng chống thiên tai đã khắc phục kịp thời hậu quả sau cơn bão số 3 gây tràn 30m bờ kênh và sạt lở 03 đoạn kênh T-2 và T-29.

Thu Ngân sách nhà nước trên đại bàn đạt 23.764.338.705 đồng, bằng 152,3% dự toán huyện và HĐND xã giao, tăng 80,1% so với năm 2017. Chi ngân sách thực hiện 19.689.764.327, tương đương 126,2% dự toán huyện giao, 128,7 HĐND xã giao, tăng 70,6% so với năm 2017.

Về lĩnh vực văn hoá xã hội cũng đạt được những thành tựu to lớn về Giáo dục, Y tế, Dân số - KHHGĐ và công tác xã hội. Cụ thể, tổng kết năm học 2017-2018 số học sinh giỏi các cấp tổng đạt 962 em, tốt nghiệp THCS 99%, hoàn chương trình tiểu học đạt 100%, không có trẻ em bị bạo hành. Công tác Y tế, dân số luôn được quan tâm và tuyên truyền rộng rãi. Duy trì tiêm chủng cho trẻ em, việc khám chữa bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Phối hợp kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở y dược tư nhân và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 : phát triển căn bản và toàn diện.

 Huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội, An ninh Quốc phòng năm 2019 theo hướng tích cực, căn bản và toàn diện là nhiệm vụ chung của các cấp, các phòng ban thuộc UBND xã Kim Chung.

Qua đó, phía UBND xã Kim Chung đóng vai trò nòng cốt trong việc chỉ đạo, giám sát  thực hiện tốt công tác trồng trọt, chăn nuôi, công tác phòng chống thiên tai bão lũ, duy trì phát triển kinh tế hộ, nghề và làng nghề.

Thực hiện tốt công tác thu – chi ngân sách năm 2019, phấn đấu hoàn thành đúng chỉ tiêu thu-chi theo kế hoạch. Duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiêu chí phường tiến tới xây dựng xã Kim Chung trở thành phường theo đề án của UBND TP.Hà Hội.

UBND xã phối hợp với các phòng ban tiến hành quản lý chặt chẽ vè quy hoạch, xây dựng, giao thông, thực hiện tốt công tác trật tự văn minh đô thị. Thực hiện song song là công tác tuyên truyền dạy và học, phổ biến pháp luật… đưa sức mạnh tổng lực để phát triển kinh tế xã hội. Phát triển một xã Kim Chung giàu mạnh, cơ bản và toàn diện theo đúng chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, chỉ tiêu đặt ra trong báo cáo phương hướng năm 2019 là: Tăng trưởng kinh tế 13% trở lên, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu ngân sách huyện giao. Về văn hoá xã hội, phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 88%, làng văn hoá 100%, tỷ lệ bao phủ y tế 88,2%, tỷ lệ dân dùng nước sạch 100%, thu chuyển rác trong ngày, hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, giao quân sự 100% chỉ tiêu.

Hướng tới một phường Kim Chung vào năm 2020 cần sự vào cuộc tổng lực của các cấp ban ngành thuộc UBND xã Kim Chung nói riêng và UBND huyện Hoài Đúc nói chung. Cần sự chung tay của cả cộng đồng, vì mục tiêu chung của Đảng - phát triển kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng, hội nhập và bền vững.

 Viết Độ

 

Tags