Thứ ba, 20/10/2020, 09:36
Hướng đến phát triển bền vững ngành du lịch

Hướng đến phát triển bền vững ngành du lịch

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.

Có thể bạn quan tâm?

Dự kiến khởi công xây dựng công viên 14ha đối diện The Matrix One vào trong quý 3

Dự kiến khởi công xây dựng công viên 14ha đối diện The Matrix One vào...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Cuối tuần này Big C, Vinmart, Canifa, Ivy, Aeon, Vinatex sẽ cung ứng hàng trăm nghìn khẩu trang vải, Bộ Công Thương tổng hợp danh sách đầu mối cung cấp nguyên liệu sản xuất khẩu trang

Cuối tuần này Big C, Vinmart, Canifa, Ivy, Aeon, Vinatex sẽ cung ứng hàng trăm...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Diễn biến mới nhất về siêu dự án 1.800ha tại TP. Bà Rịa

Diễn biến mới nhất về siêu dự án 1.800ha tại TP. Bà Rịa

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Từ dự án lấn biển CEO Group: Chính quyền có hậu thuẫn doanh nghiệp ‘đi tắt’?

Từ dự án lấn biển CEO Group: Chính quyền có hậu thuẫn doanh nghiệp...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Nhiều bất cập trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Nhiều bất cập trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Tay chơi mới trong “game” Eximbank…

Tay chơi mới trong “game” Eximbank…

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Khu đô thị Thanh Hà bừng sáng khi gia nhập Tập đoàn Mường Thanh

Khu đô thị Thanh Hà bừng sáng khi gia nhập Tập đoàn Mường Thanh

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.
Nhiều doanh nghiệp Nga muốn tìm cơ hội hợp tác với các công ty Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp Nga muốn tìm cơ hội hợp tác với các công ty Việt Nam

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đang là xu thế tất yếu và bước đầu được các doanh nghiệp du lịch ứng dụng hiệu quả. Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Du lịch.