Kỷ yếu Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam

2019-03-11 09:43:04 admin

Ngành nông nghiệp triển khai kế hoạch năm 2018 trong điều kiện khá thuận lợi về thời tiết, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức.


Kỷ yếu Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2018 tăng 3,86% so với năm 2017. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2018 tăng 3,86% so với năm 2017; trong đó, nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,10%, thuỷ sản tăng 6,5%; GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76% đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây (trong đó nông nghiệp tăng 2,89%, lâm nghiệp tăng 6,01%, thủy sản tăng 6,46%). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 40,02 tỷ USD.

Những kết quả nổi bật về phát triển sản xuất đạt được có thể kể đến như cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, tăng tỷ trọng ngành, sản phẩm nông lâm thủy sản có lợi thế và giá trị cao, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, sản lượng các loại nông sản tăng mạnh, đáp ứng dồi dào nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, vùng, miền và cả nước, gắn với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế.

Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm có sự thay đổi rõ nét, tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như: thủy sản (tôm nước lợ); rau, hoa, quả nhiệt đới; đồ gỗ và lâm đặc sản. Đồng thời, giảm các ngành hàng, sản phẩm đang có xu hướng tăng cung, giá thấp (cây công nghiệp); tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao trong tổng sản lượng sản xuất và hàng xuất khẩu.

Quý bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn kỷ yếu Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam tại đây.