Lần đầu công bố Bộ chỉ tiêu đo 'sức khỏe' doanh nghiệp Việt Nam

2018-10-17 09:21:18 admin

Theo báo cáo, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan xây dựng và công bố Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trong cả nước và các địa phương.


Vừa qua, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010 - 2017.

Tại họp báo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Cách đây gần 20 năm, Trung ương đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành liên tiếp 2 nghị quyết về phát triển, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Lần đầu công bố Bộ chỉ tiêu đo 'sức khỏe' doanh nghiệp Việt Nam

Trước đó, ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu là xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển DN được thực hiện dựa vào kết quả điều tra DN năm 2017 và các nguồn thông tin cập nhật từ cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, cơ sở dữ liệu thuế.

Được biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hằng năm, Chính phủ đều ban hành Nghị quyết 19 để đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ xác định mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 nước ta có khoảng 1 triệu doanh nghiệp.

Mục tiêu của Bộ chỉ số này là cùng với những chỉ số đã có giúp cho Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương biết được tình hình phát triển doanh nghiệp hiện nay, cũng như việc phát triển doanh nghiệp của từng địa phương.

Từ đó, các địa phương thấy được đang ở vị trí, quy mô nào trên bản đồ phát triển doanh nghiệp của Việt Nam để có hướng phát triển doanh nghiệp tại địa phương một cách chính xác.

Đây cũng là một bức tranh nói lên tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp thông qua số liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách; Là cơ sở để Chính phủ, cơ quan nhà nước tham khảo, từ đó đề ra các chính sách phù hợp để hoàn thành mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời, Phó Thủ tướng thông tin: Sau khi công bố Bộ chỉ tiêu này, khoảng cuối quý 4/2018, Cuốn sách trắng nêu toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam hàng năm sẽ được công bố.

Bên cạnh đó, từ năm 2019, Bộ chỉ tiêu và cuốn sách trắng sẽ được công bố vào ngày 13/10 - Ngày Doanh nhân hàng năm.

Báo cáo tóm tắt Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010-2017, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: Tính đến thời điểm 31/12/2017, cả nước có 560.417 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2016.

Các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực dịch vụ có số lượng nhiều nhất với hơn 390.000 doanh nghiệp, tăng 10,3% so với năm 2016; tiếp theo là các doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng với hơn 164.000 doanh nghiệp, tăng 12,2%;

Đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với hơn 5.400 doanh nghiệp, tăng 22,8%. Cũng theo Bộ chỉ tiêu, có 40/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động cao hơn mức bình quân chung của cả nước, trong đó: Bắc Giang tăng 33,7%; Hà Nội tăng 32%; Bắc Ninh tăng 28,6%...

Số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước năm 2017 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 126.859 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với năm 2016.

Trong đó, có 34/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 so với năm 2016 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước.

Điển hình như: Bến Tre tăng 272,6%; Hà Giang tăng 55,4%; Tuyên Quang tăng 52,7%; Bắc Giang tăng 49,3%; Vĩnh Phúc tăng 45,9%...

Được biết, tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 là trên 1.200 nghìn tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2016.

Trong đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2016./.

 

Tuệ Lâm

VNHN