LỄ DÂNG HƯƠNG NGÀY HÓA ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN VÀ THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT

2018-12-06 08:14:32 admin

Đền Trung (Tây cung thần điện) nằm ở phía Tây kinh thành Thăng Long xưa, nay thuộc địa phận xã Minh Quang, Huyện Ba Vì - TP Hà Nội. Là nơi thờ Tam vị Quốc Chủ Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần (Đức Thánh Tản Viên Sơn) Cùng dưỡng Mẫu Cao Sơn Thần Nữ Thượng Ngàn Công Chúa và các lạc tướng lạc hầu dưới triều đại Vua Hùng Vương thứ 18-258 TCN.


Chương trình “Lễ dâng hương ngày Hóa Đức Thánh Tản Viên và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt”. Là nghi lễ quan trọng và linh thiêng nhất về Đức Thánh Tản, tại chính nơi Ngài Đắc Đạo; mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ con cháu, tri ân công đức các bậc thánh nhân, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.


Chương trình sẽ được BTC thực hiện trong 2 ngày 12,13 tháng 12 Dương lịch (Tức ngày: 6, 7 tháng11/2018 Âm lịch).
BTC xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, du khách thập phương cùng bách gia trăm họ hãy về với vùng Đất thiêng Ba Vì, đến với Đền Trung để cùng dâng nén tâm nhang lên Tiên Tổ, tưởng nhớ nguồn cội; tham dự Lễ dâng hương hóa Đức Thánh Tản Đền Trung Ba Vì và cùng tìm hiểu về lịch sử đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến.

PV

Tags