Luật sư nói gì về sự việc Vietjet Air từ chối phục người khuyết tật

2019-05-02 14:33:22 admin

DNTH: Trao đổi với PV Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu về hành vi của hãng hàng không Vietjet Air từ chối phục vụ người khuyết tật, luật sư Nguyễn Công Thành (Văn phòng Luật sư Tuấn Thành - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng đây hành vi được coi là không tôn trọng khách hàng, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với Người khuyết tật, nhiều “dấu hiệu” vi phạm quy định tại Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật.


"Đây hành vi được coi là không tôn trọng khách hàng, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với Người khuyết tật".

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 thì Nghĩa vụ vận chuyển hành khách là người khuyết tật của Hãng hàng không là “phải quan tâm, chăm sóc hành khách, đặc biệt đối với hành khách là người khuyết tật hoặc cần sự chăm sóc trong quá trình vận chuyển”.

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Chương III Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật có nội dung: “Đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện. Phương án trợ giúp phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả hành khách tại những nơi dễ thấy”.

Tiếp đó, theo quy định tại điểm b, c Mục 6.10 Điều 6 - Điều lệ vận chuyển của Viejet Air quy định:

Điểm b :“Hành khách gặp khó khăn trong việc di chuyển và yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp đặc biệt nào cần thông báo cho Phòng Vé hoặc Tổng đài của Chúng tôi ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến để Chúng tôi sắp xếp trước loại thiết bị hỗ trợ đặc biệt theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ chuyên chở hành khách nếu Chúng tôi thu xếp được các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của Hành khách. Nếu Hành khách không thông báo trước cho chúng tôi khi cần dịch vụ đặc biệt, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho Hành khách các yêu cầu đặc biệt khách cần”.

Điểm c : “Vì lý do an toàn, Chúng tôi chỉ có thể chuyên chở trên một chuyến bay tối đa 08 (tám) Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển, trong đó tối đa 02 (hai) Hành khách hạn chế khả năng tự lên xuống cầu thang tàu bay. Chúng tôi không cung cấp thiết bị hỗ trợ di chuyển trong khoang máy bay nhưng Chúng tôi có quy trình hỗ trợ phục vụ Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển trong khoang máy bay”.

Theo đó, trong trường hợp hành khách đáp ứng 02 điều kiện: Liên hệ ít nhất 24 giờ trước khi khởi hành và số lượng đặt vé chuyến bay trong phạm vi 08 hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển thì Hành khách được đặt chỗ và được cung cấp dịch vụ chuyến bay như thông thường.

 Luật sư Nguyễn Công Thành (Văn phòng Luật sư Tuấn Thành - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội)

Có “dấu hiệu” vi phạm quy định tại Điều 5 của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật.

Công ước về quyền của người khuyết tật được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/03/2007 với mục đích là thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng một cách bình đẳng và đầy đủ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, và thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá vốn có của họ.

Việt Nam là thành viên đã ký kết tham gia công ước này ngày 22/11/2007 và được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn Công ước tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2014. Theo đó, các quốc gia thành viên công nhận rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ, quyền được hưởng lợi ích của pháp luật một cách bình đẳng, không có sự phân biệt nào. Quốc gia thành viên cấm phân biệt đối xử trên cơ sở sự khuyết tật và bảo đảm cho người khuyết tật sự bảo vệ pháp lý hữu hiệu và bình đẳng, chống lại sự phân biệt đối xử trên bất kỳ cơ sở nào.

Tuy nhiên, theo sự việc hành khách Nguyễn Khánh Lâm cho thấy, hành vi của Hãng hàng không Vietjet Air từ chối phục vụ hành khách khuyết tật có dấu hiệu thể hiện sự phân biệt, đối xử đối với người khuyết tật, vi phạm quy định tại Điều 5 của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, 3 Điều 2 Luật Người khuyết tật 2010 thì việc từ chối chuyên chở hành khách là người khuyết tật của Hãng hàng không Vietjet Air được coi là hành vi không tôn trọng khách hàng, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với Người khuyết tật, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Người khuyết tật.

“Hành vi từ chối vận chuyển khách hàng khuyết tật của Hãng hàng không Vietjet Air có thể bị xử phạt theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc trẻ em. Theo đó, mức phạt đối với hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật sẽ bị xử lý vi phạm hành chính từ 3.000.000 – 5.000.000đ. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 144” - Luật sư Thành chia sẻ.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này../..

Viết Độ

 

Tags