MBBank “hứa hẹn” cán mốc lợi nhuận gần 10.000 tỷ trong năm 2019

2019-03-25 10:41:51 admin

Năm 2019, MBBank tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ 15%, tổng tài sản đạt 390.000 tỷ đồng và mức lợi nhuận cổ đông đang kỳ vọng có thể cán mốc 10.000 tỷ đồng.


Ngân hàng MBBank

Năm 2018 là năm bùng nổ mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh của MB. Tổng tài sản đạt 362.325 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với năm 2017. Cho vay khách hàng đạt 214.686 tỷ đồng, tăng trưởng 16,6% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.767 tỷ VND, tăng trưởng 68,26% so với 2017, Lợi nhuận sau thuế đạt 6.190 tỷ VND, tăng trưởng 77,36% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu của MB năm 2018 ở mức 1,33%.

EPS đạt 2.829 VND/cổ phiếu và giá trị sổ sách đạt 15.765 VND/cổ phiếu.

Với kết quả này, MB nằm trong top 5 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

So với thời điểm năm 2014, chỉ sau 4 năm, các chỉ tiêu chính của MB như quy mô Dự nợ, tổng tài sản, Vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của MB đều tăng từ 2 - 2,5 lần.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép của LNST là rất ấn tượng, đạt 25,4%.

Nếu giữ nguyên được đà tăng trưởng như các năm vừa qua, cổ đông có thể kỳ vọng mức lợi nhuận tập đoàn cán mốc 10.000 tỷ đồng trong năm 2019. Sang năm 2019, Ngân hàng tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ 15% (hoặc theo đúng quy định của NHNN), tổng tài sản đạt 390.000 tỷ đồng.

Cụ thể, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 9.895 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận của riêng ngân hàng mẹ là 8.525 tỷ đồng, tăng 21%.

Năm 2019, tổng tài sản MBBank dự kiến tăng 12%, đạt 405.340 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 257.118 tỷ đồng tăng mạnh 20%; huy động vốn tăng 14% đạt 273.696 tỷ đồng; vốn điều lệ ở mức 25.841 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2018. Đồng thời tỉ lệ nợ xấu được ngân hàng phấn đấu duy trì dưới mức 1,5%.

Đáng chú ý, MBBank cũng đưa ra kế hoạch chia cổ tức của năm 2019 với tỉ lệ chi trả vào khoảng 14%.

MBBank cũng cho biết đã trình hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước đề xuất áp dụng Thông tư 41 trước hạn 1 năm so với quy định và đang nằm trong nhóm được NHNN xem xét cấp chứng nhận tuân thủ Basel trong quí II/2019.

Được biết, trong năm 2018, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh MBBank đạt 19.537 tỷ đồng, tăng 41% so với 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2017 và vượt 14% kế hoạch. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 31%.

Tỷ lệ sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,41 % trong khi tỉ lệ sinh lời của tài sản (ROA) ở mức 1,83%.

Tỷ lệ nợ xấu của MBBank đến cuối năm 2018 ở mức 1,33%; hệ số an toàn vốn CAR xấp xỉ 10,9% (quy định của NHNN ≥ 9%); tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn ở mức 33,45% (quy định của NHNN ≤ 45%); tỉ lệ dự trữ thanh khoản ở mức 18,83% cao hơn nhiều mức tối thiểu theo qui định của NHNN (10%).

 

 

Theo Khánh Linh

Reatimes